2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

TSB 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Görsel sanatlarda, temel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin öğretilmesi, bu ilke ve elemanların birbiri içinde ilişkilendirilmesi ve grafik tasarımda kompozisyon oluşturma sürecine geçiş sağlanması, renk bilgisinin oluşturulması, tasarımda rengin öneminin ve yerinin kavratılmasına yönelik tasarım çalışmalarının yapılması.

TSB 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Görsel sanatlarda, temel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin öğretilmesi, bu ilke ve elemanların birbiri içinde ilişkilendirilmesi ve grafik tasarımda kompozisyon oluşturma sürecine geçiş sağlanması, renk bilgisinin oluşturulması, tasarımda rengin öneminin ve yerinin kavratılmasına yönelik tasarım çalışmalarının yapılması.

TSB 103 DESEN I
Her türlü çizim/çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirme.

TSB 104 DESEN II
Her türlü çizim/çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirme.

TSB 105 GENEL SANAT TARİHİ I
Sanatın ortaya çıkışı ve geçirdiği evrelerin ortaya koyulması.

TSB 108 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ
Modern sanat akımlarının alt yapıları ve temsilcileri ile birlikte tanıtılması.

TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları).

TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebi nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikaye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (dilekçe, özgeçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara).

YDİ 101 İNGİLİZCE I
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

YDİ 102 İNGİLİZCE II
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

TBT 192 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayarlar hakkında genel bilgi, temel donanım elemanları, işletim sistemleri, kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu programı ve internet uygulamaları.

GRA 105 SAYISAL ORTAMDA TEMEL TASARIM UYGULAMALARI I
Görsel sanatlarda, temel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin sayısal ortamda uygulamalarının yapılması.

GRA 106 SAYISAL ORTAMDA TEMEL TASARIM UYGULAMALARI II
Grafik tasarım elemanlarının ve ilkelerinin sayısal ortamda uygulamalarının yapılması.

GRA 110 MAKET YAPIM VE TEKNİKLERİ
Grafik tasarıma çeşitli uygulama zeminleri oluşturan üç boyutlu formları tanıma, ambalaj tasarımı ve sunum tasarımı gibi uygulamalar için kendi özgün üç boyutlu tasarımlarını oluşturup makete dönüştürme.

GRA 111 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ
Görsel iletişim tasarımının temel ve mesleki kavramları ile iletişim, iletişim tasarımı, görsel iletişim gibi kavramlara ilişkin kuramsal bilgiye temel düzeyde sahip olma ve edinilen bu bilgiyi grafik tasarım sürecinde kullanabilme.

GRA 201 GRAFİK TASARIMI I
Temel ilke ve teknik bilgilerin aktarıldığı uygulamalar yoluyla, grafik tasarımın kendine özgü iki boyutlu anlatım dilinin kavratılması.

GRA 202 GRAFİK TASARIMI II
Önceki dönemde edinilen grafik tasarımın temel ilkelerine ait bilgilerin grafik proje üretiminde kullanılabilmesi yeterliliği kazandırma, amblem-logo-afiş gibi grafik tasarımın başlıca uygulamalarıyla ilgili teknik ve teorik bilgileri uygulama üzerinden aktarabilme.

GRA 203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Adobe Photoshop grafik programı ile Raster temelli grafik uygulamalarının mantığını ve kullanımını anlama, Adobe İllustrator vektör tabanlı grafik programının pratik kullanma ve anlama.

GRA 204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRÜNTÜ İŞLEME
Adobe Premiere ve Adobe AfterEffects yazılımı ile bilgisayar ortamında sayısal görüntü, ses işleme ve montaj iki boyutlu animasyon yöntemlerini içerme, durağan ve hareketli görsellerle kompozisyon hazırlamayı, kurguyu; görsellerin ses ve efektlere bağlı değişimlerini yönetmeyi öğretme.

GRA 205 FOTOĞRAFA GİRİŞ
Fotoğrafın doğuşu ve tarihsel gelişimini, fotoğraf makinelerine ait her türlü ana ve yardımcı teknik malzemeyi, fotoğrafın çekim ve baskı tekniklerine ilişkin laboratuvar bilgilerini tanıtma, fotoğrafın temel öğelerinden (ışık, renk, kompozisyon vb.) hareketle yeni imge ve imge ilişkileri yaratma üzerine uygulamalar yaptırarak, teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyimini ve kültürünü kazandırıcı nitelikli çalışmalar yapmayı sağlama.

GRA 206 TİPOGRAFİ I
Tipografinin tarihi gelişim evrelerini, font, espas, noktalama işaretleri, metin düzenlemeleri gibi temel kavramlarını, yazı karakterlerinin kullanım özelliklerini tanımlayabilme ve mevcut yazı karakterlerinin bütün imkânlarını kullanarak özgün ve yaratıcı tipografik kompozisyonlar oluşturabilme.

GRA 207 TİPOGRAFİYE GİRİŞ
Yazı karakterlerini tanıma, sınıflandırma ölçütleri, ağırlık ve stilleri hakkında bilgi sahibi olma, yazı karakterlerini bilgisayarsız ortamda uygulama ve özgün karakter tasarımları üzerinde çalışma.

GRA 208 İLLÜSTRASYON I
İllüstrasyon tasarımına ait temel kuramsal, plastik, estetik ve teknik bilginin verilmesi ile illüstratif resim dili kullanılarak tasarım üretebilme.

GRA 210 FOTOGRAFİK
Fotoğraf ve fotoğraf tekniği konusunda öğrenciyi bilgilendirme, fotoğraflara müdahalelerde bulunup dönüştürme ve sonucu grafik tasarımın farklı disiplinlerinde uygulama.

GRA 213 ÖZGÜN KİTAP TASARIMI
Basit düzeyde video kurgu tekniklerinin teorik anlatımı ve uygulamalı video kurgu yapımı.

GRA 214 TASARIMDA ALGILAMA VE İLETİŞİM
Tasarım, algı ve iletişim kavramlarını tanımlayabilme, bu kavramlarla ilgili kuramsal bilgiye sahip olma ve tasarımda algı ve iletişim kavramları arasındaki ilişkinin tasarımlama sürecine etkilerini tasarım ürünleri üzerinden analiz edebilme ve edinilen bilgileri tasarımlarında kullanabilme.

GRA 215 GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ
Endüstride kullanılan baskı tekniklerini tanıma, tasarımlarını çoğaltmayı, eser üretmeyi ve malzeme bilgisi edinerek sanat ustalığı kazanma.

GRA 216 KALİGRAFİ
Yazı sanatının temel kuralları, uygulama esasları hususunda beceri kazanımı.

GRA 218 GRAFİK DESEN II
Grafik desen konusunda edinilmiş olan kavram, teknik ve materyal bilgilerini ve çizim becerilerini, artistik, illüstratif ve grafiksel bir görsel anlatım dili oluşturabilmek amacıyla geliştirebilme ve her türlü grafik tasarım ürününün tasarımı sürecinde etkin bir biçimde bu becerileri kullanabilme.

GRA 221 GRAFİK DESEN L
Desen konusunda edinilmiş olan temel desen kavram, teknik ve materyal bilgilerini ve çizim becerilerini, klasik görselleşme dilinin ötesinde, artistik, illüstratif ve/veya grafiksel bir görsel anlatım dili oluşturabilmek amacıyla geliştirebilme.

GRA 275 SAYISAL ORTAMDA SANAT UYGULAMALARI I
Görsel sanatlarda, temel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin sayısal ortamda uygulamalarının yapılması.

GRA 301 MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Masaüstü yayıncılıkla ilgili kavramsal, teknik ve estetik bilginin verilmesi ile masaüstü yayıncılık teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme, özgün ve yaratıcı bir bakış açısıyla bütün basılı yayın unsurlarının tasarımlarını yapabilme.

GRA 302 REKLAM GRAFİĞİ
Grafik tasarımına ait bilgi ve teknik beceriyi reklam sektörüne yönelik kurumsal bilgiyle sentezleyerek hedef kitleye uygun reklam projeleri geliştirme.

GRA 303 REKLAM ANALİZİ
Reklam ve reklamcılıkla ilgili kurumsal ve estetik bilginin edinilmesi ile reklama yönelik grafik tasarım üretilerinin biçimsel ve içeriksel açıdan analiz ve eleştirisini yapabilme, geçmiş ve güncel reklamcılık anlayışlarını karşılaştırmalı olarak inceleyip yorumlayabilme ve bu bilgi, beceriyi kullanarak çağdaş, özgün ve yaratıcı reklam fikirlerini üretebilme.

GRA 304 GRAFİK TASARIM PROJE II
Bilgisayar teknolojisi, olanakları ile özgün kurumsal kimlik tasarlama, grafik tasarımcının karşılaşabileceği her türlü tasarım problemiyle atölye ortamında çözümler üretme, süreç-sonuç odaklı ön hazırlık ve gelişim basamaklarını içeren bir proje çalışması yürütülmesi.

GRA 305 GRAFİK TASARIM PROJE I
Bilgisayar teknolojisi, olanakları ile özgün kurumsal kimlik tasarlama, grafik tasarımcının karşılaşabileceği her türlü tasarım problemiyle atölye ortamında çözümler üretme, süreç-sonuç odaklı ön hazırlık ve gelişim basamaklarını içeren bir proje çalışması yürütülmesi.

GRA 306 GRAFİK SANATLAR TARİHİ II
Toplumsal değişimlerle beraber gelişen grafik tasarım tarihinin ilk çağlardan günümüze kadar olan süreçte incelenmesi.

GRA 307 GRAFİK SANATLAR TARİHİ I
Toplumsal değişimlerle beraber gelişen grafik tasarım tarihinin ilk çağlardan günümüze kadar olan süreçte incelenmesi.

GRA 308 GRAFİK TASARIM' DA GÖSTERGEBİLİM
Gösterge bilimin temel kavramları ve kuramları, öğrencinin sembol ve simge üzerinde göstergeleri yorumlama becerisi geliştirmesi, gösterge türlerini inceleyerek, günümüz göstergebilimciler ve göstergebilim kuramlarını tartışma ve tüm bu incelemeler doğrultusunda öğrencinin çevresindeki göstergeleri doğru yorumlamasını sağlama, grafik tasarım alanı ile ilgili göstergeleri yorumlayabilme becerisi geliştirme, tasarım sürecinde gösterge bilimden faydalanarak tasarım oluşturabilme becerisi kazandırma.

GRA 311 TİPOGRAFİ II
Tipografinin tarihi gelişimi sürecinde ortaya çıkan akımları, üslup ve kullanım tekniklerini tanımlayabilme, mevcut yazı karakterlerini amaca uygun olarak deforme edebilme ve yeniden yorumlayabilme, gerektiğinde kendi fontunu tasarlama yöntemini kullanarak tipografinin kullanım alanlarına yönelik özgün ve yaratıcı tipografik tasarımlar üretebilme.

GRA 312 ÜÇ BOYUTLU GRAFİK TASARIMI I
Öğrencilerin bilgisayar desteği ile üç boyutlu özgün tasarımlar yapabilmesi.

GRA 313 FOTOĞRAF
...

GRA 314 İLERİ TİPOGRAFİ
Tipografinin tarihi gelişimi sürecinde ortaya çıkan akımları, üslup ve kullanım tekniklerini ileri düzeyde tanımlayabilme ve çağdaş tipografi akımlarını takip etme, yapacağı tasarıma yönelik özgün ve yaratıcı yazı karakterleri tasarlayabilme, bir amaca yönelik olarak veya olmayarak her türlü materyal ve tekniği kullanabileceği yaratıcı ve özgün deneysel tasarımlar üretebilme.

GRA 315 WEB TASARIMI
Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri (html, css, javascript) ve araçlarının (Adobe Dreamweaver, Fireworks, Flash) temel seviyede kullanımı ve sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı becerilerini kazandırma.

GRA 316 HAREKETLİ GÖRÜNTÜ TASARIMI
Temel grafik tasarım prensiplerinin yanına hareket ve zaman bileşenlerini ekleyerek hareketli grafikler (motion graphics) konusunda temel bir bakış açısı verme.

GRA 317 İLLÜSTRASYON II
İllüstrasyon kullanım alanları ile ilgili kuramsal, plastik, estetik teknik ve bilginin verilmesi ile illüstratif resim dili kullanılarak illüstrasyonun grafik tasarımdaki uygulama alanlarına yönelik tasarımlar üretebilme.

GRA 318 İLLÜSTRASTON III
İllüstrasyon kullanım alanları ile ilgili kuramsal, plastik, estetik teknik ve bilginin verilmesi ile illüstratif resim dili kullanılarak illüstrasyonun grafik tasarımdaki uygulama alanlarına yönelik tasarımlar üretebilme.

GRA 319 SERGİLEME TASARIMI
Dünyada ve ülkemizde müzecilik hakkında öğrencilerin yeterli düzeyde bilgi edinmelerini sağlama ve sergilerde sergilenen iş veya eserin işlevin yanı sıra içeriklerine göre sınıflandırılıp doğru sunulması.

GRA 320 KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
Kurumsal kimlik oluşturma süreçlerinin incelenmesi ile iletişim tasarımı problemleri çerçevesinde kurumsal kimlik öğelerinin hazırlanması ve sunulması süreçleri.

GRA 322 PAZARLAMA İLETİŞİM VE REKLAMCILIK
Temel iletişim süreci ile ilgili temel bilgilerin verilmesinin ardından pazarlama iletişimi ve reklamın firmalar açısından giderek önemi artan rolü, pazarlama iletişimi bileşenlerinin fonksiyonları, bu bileşenlerin etkili bir iletişim sağlayacak şekilde nasıl yapılıp organize ve koordine edileceği, medya türleri hakkında bilgi ve medya planlaması ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması.

GRA 324 SANAT VE TOPLUMSAL DİNAMİKLER I
Toplumda bir sanat olgusu olduğu kabulüyle sanat olgusunu oluşturan (sanatçı, sanat yapıtı/iş, toplum) öğelerini inceleme, bugün bile sınırları çok net olmayan bir disiplin olarak Sanat Sosyolojisi sınırlarına dahil edilebilecek kuramsal (teorik) ve görgül (ampirik) çalışmalara başvurma, sanatın toplumla olan ilişkisi, toplumsal değişme dinamikleri, modern ve post modern toplum yapısı ile olan ilişkisi.

GRA 325 SANAT VE TOPLUMSAL DİNAMİKLER II
Toplumda bir sanat olgusu olduğu kabulüyle sanat olgusunu oluşturan (sanatçı, sanat yapıtı/iş, toplum) öğelerini inceleme, bugün bile sınırları çok net olmayan bir disiplin olarak Sanat Sosyolojisi sınırlarına dahil edilebilecek kuramsal (teorik) ve görgül (ampirik) çalışmalara başvurma, sanatın toplumla olan ilişkisi, toplumsal değişme dinamikleri, modern ve post modern toplum yapısı ile olan ilişkisi.

GRA 326 YENİ MEDYA
50 yıldır hızlı bir gelişme sürecinde olan Yeni Medya ve Bilgi Teknolojileri’ nde kullanılan kavramları ve terimleri aktarma.

GRA 401 GRAFİK TASARIM PROJE III
Bilgisayar teknolojisi, olanakları ile özgün kurumsal kimlik tasarlama, grafik tasarımcının karşılaşabileceği her türlü tasarım problemiyle atölye ortamında çözümler üretme, süreç-sonuç odaklı ön hazırlık ve gelişim basamaklarını içeren bir proje çalışması yürütülmesi.

GRA 402 GRAFİK TASARIM PROJE IV
Tasarım sürecindeki problemleri çözümleyebilme becerisi, mesleki sorunlara ve gündemdeki olaylara karşı tasarımlarıyla farkındalık oluşturma yetisi, tasarım problemini çözümleme sentezleme ve yorumlayabilme yetisi.

GRA 403 ANİMASYON I
İki ve üç boyutlu animasyon (canlandırma) ile ilgili temel kuramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olma, animasyonun oluşturulması aşamalarına hâkim olma, animasyona yönelik çizim teknik ve becerilerinin edinilmesi ile temel düzeyde animasyon tasarımı üretebilme.

GRA 404 PORTFOLYO TASARIMI
Portfolyo oluşturma süreçlerinin incelenmesi öğrencinin kendisini ifade edebildiği ve yeteneklerini sergileyebileceği ve sunabileceği kişisel Portfolyo hazırlama.

GRA 405 İNTERNET VE ARAYÜZ TASARIMI
Öğrencilere temel Arayüz tasarımı kavramlarını ve yöntemlerinin uygulamalı olarak bilgisayar yardımıyla anlatımının yanında web, mobil ve kiosk gibi farklı ortamlar için Arayüz tasarımı ile ilgili temel bilgiler verme.

GRA 406 AMBALAJ TASARIMI
Marka-ürün ilişkisi üzerinden ambalaj tasarımının içinde bulunduğu dinamikleri teorik bilgiler ve uygulamalı projelerle öğrenciye aktarma.

GRA 408 STAJ
Grafik tasarım ürünlerinin tasarımdan çoğaltmaya kadarki sürecinin izlenmesi.

GRA 411 ÜÇ BOYUTLU GRAFİK TASARIMI II
Öğrencilerin bilgisayar desteği ile üç boyutlu özgün tasarımlar yapabilmesi.

GRA 412 ANİMASYON II
İki ve üç boyutlu animasyon (canlandırma) ile ilgili edinilen kuramsal, plastik, estetik ve teknik bilginin kullanılmasıyla, iki boyutlu animasyon ve stopmotion tekniklerini kullanarak kısa süreli animasyon projeleri uygulayabilme ve görsel tasarım sorunlarının giderilmesinde özgün ve yaratıcı animatif çözüm yolları üretebilme.

GRA 413 VİDEO KURGU
Öğrencilerin çağımız Güncel Sanatı içinde yer alan video sanatının olanaklarının neler olduğunu ve varoluşunu bilerek, sanatçı işlerini yorumlamayı öğrenme, kendi çalışmalarını oluştururken sürekli yenilikçi tavırlar sergileyebilmelerini ve gelenekselleşmiş sanat anlayışlarını yeni önermeler karşılaştırarak kendi çalışmalarını üretmelerini için bilgilenmelerini sağlama.

GRA 415 SUNUM TASARIMI
Öğrencilerin profesyonel yaşamlarında kullanacakları portfolyolarını dil, sistematik, malzeme ve süreç kaygılarını gözeterek hazırlamalarını sağlama.

GRA 416 ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON
Üç boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olma, üç boyutlu animasyon tasarımında kullanılan başlıca yazılım ve materyalleri tanımlayabilme ve bu bilgi ve becerileri kullanarak üç boyutlu modelleme ve animasyon uygulamaları yapabilme.

GRA 417 BİLGİLENDİRME TASARIMI
Açık ve kapalı alanlarda, baskı tabanlı, dijital tabanlı ya da üç boyutlu araçlara dayalı bilgilendirme sistemlerinin planlaması, tasarımı ve üretimi, kullanma kılavuzları, istatistiki veriler, trafik işaretleri, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemler, uyarı levhaları, haritalar, şehir planları gibi bilgilendirici sistemleri grafik tasarım ilkelerine bağlı kalarak tasarlama.

GRA 418 TASARIMDA FOTOĞRAF UYGULAMALARI
Fotoğrafın fotoğrafçının fotoğrafı olmadığını, tasarlayanın bir malzemesi olduğunu, onun bizi değil de bizim onu yönlendirdiğimiz, grafik tasarımın diğer unsurları tipografi, illüstrasyon gibi bir malzeme olduğunu anlatma, etkili bir tasarım için bazen dekupe ettiğimiz, bazen kendisinden iyice uzaklaştırıp illüstre ettiğimiz, bazen tipografinin içine gömdüğümüz, bazen ise olduğu gibi kullandığımız bir malzeme olduğunu anlatma, sonuçta nasıl kullanırsak kullanalım fotoğrafın artık fotoğraf olmadığını, onun artık grafik ürünün değerlerine hizmet eden bir unsur olduğunu, bu nedenle fotoğrafa da aynen tipografi ve fontlara hakim olduğumuz gibi hakim olmamız gerektiğini hatırlatma.

GRA 419 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI
Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olma, reklam fotoğrafı üretim teknik ve yöntemlerine ait bilgilere sahip olma, bu bilgiler ışığında projeler geliştirerek stüdyo ve dış mekânda uygulamalar yapma.

GRA 421 İNTERAKTİF GRAFİK TASARIMI
Bilgisayar ortamında etkileşimli grafik tasarım uygulamaları için kullanılan araçlar hakkında gerekli bilgileri ve uygulama programı yapma becerisi verme.

GRA 328 DİJİTAL KÜLTÜR
Kültürel etkinliklerin teknolojik dünyanın imkânlarıyla ne ölçüde hareketlendiğini ve bu amaçla yapılan dijital ürünlerin amaca ne kadar hizmet ettiğini sorgulayabilmesini ve değerlendirebilmesini sağlama.

GRA 272 PORTFOLYO TASARIMI
Portfolyo oluşturma süreçlerinin incelenmesi öğrencinin kendisini ifade edebildiği ve yeteneklerini sergileyebileceği ve sunabileceği kişisel Portfolyo hazırlama.