Misyon

Bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, kendi disiplinine ait ve başka sanat disipliniyle donanarak teknik ve estetik yönden çağdaş grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı yetiştirme amacındadır.

Vizyon

Çağdaş niteliklere sahip, grafik sanatlar alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler konusunda öğrencilerini bilinçlendirerek onları, iletişim stratejileri geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli grafik tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.