Öğr. Gör. Mine DEĞİRMENCİ AYDIN
E-Posta: mdegirmenci@karatekin.edu.tr
Dahili: 2103

Arş. Gör. Dilek TOLUYAĞ
E-Posta: dilekocalan@karatekin.edu.tr
Dahili: 2104