HEYKEL BÖLÜMÜ

Heykel Bölümü' nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayıi temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kurumsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir. Bölümümüz kuruluşundan günümüze, ülkemiz heykel sanatının gelişimini destekleyen kurumsal ve toplumsal düzeydeki tasarımların öncüsü olmuştur.

Bölümümüz öğrenci alımı yapmamaktadır.