2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

MTT 101 TEKSTİL TASARIMI I
Tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak çeşitli kumaş desen tasarımları yapma, tasarımlarda çeşitli boyama tekniklerini (karakalem, guaj, ekolin, suluboya) kullanarak yüzey reknlendirme çalışmaları yapma.

MTT 102 TEKSTİL TASARIMI II
Görsel anlatım olanakları ile tasarım öğe ve ilkelerinden ve raportlama tekniklerinden yararlanarak kumaş yüzey desen tasarımları yapma.

MTT 103 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ I
Tekstilde kullanılan selüloz, protein ve mineral kökenli liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrama, tekstilde kullanılan lifleri tanıma.

MTT 104 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ II
Yapay liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrama. Doğrudan veya dolaylı numaralama sistemleri, numara-büküm ilişkisi, iplik üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.

MTT 105 HALK BİLİMİ
Halk biliminin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, halk biliminin içeriğini ve temel araştırma alanlarını, halk biliminin alan araştırması yöntemlerini tanıma ve alan araştırmasında uygulama. Halk bilimi kapsamı içerisinde bulunan maddi kültür alanında (geleneksel giysi, baş ve takılar, dokuma, işleme, deri, folklorik giysili yapma bebek vb.) araştırma yapma, bilgi, beceri ve deneyim kazanması. Araştırma faaliyetlerinde, geçmişten miras alınan kültürel değerlerin (maddi kültür değerleri) günümüz şartlarına uygun hale getirilip sürdürülebilirliğini sağlama. Verilen teorik ve görsel bilgilerle saha çalışması yapabilecek ve sonuçlarını değerlendirebilecek donanıma sahip olma.

MTT 106 GENEL İLETİŞİM
İletişim süreci, temel insan iletişimiyle kitle iletişimi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, medyanın işlevleri ve mesajları konusunda bilgilendirme. Temel kavramları ve yaklaşımları öğrenme.

TSB 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Nokta, çizgi, leke öğelerine yönelik çalışmalar, farklı objeler üzerinde karakalem, çini mürekkebi ve suluboya kullanılarak doku çalışmaları, tasarım öğeleri ve ilkeleri göz önünde bulundurularak kompozisyon çalışmaları yapılması.

TSB 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Renk, kontrast renkler, hue, saturasyon, monokrom, polikrom, ana ve ara renkler, komplementer renklerin tanımlanması. Guaj boya ile renkli skala uygulamaları yapılması.

TSB 103 DESEN I
Ölçü, boşluk, oran-orantı denge, ritim öğelerini kullanarak, insan, hayvan figürü, natürmort ve farklı nesneler çizilmesi. Canlı modelden yola çıkarak reprodüksiyon çalışmaları yapılması.

TSB 104 DESEN II
Canlı model ve moda fotoğraflarından yararlanılarak çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile moda illüstrasyonları yapılması.

TSB 105 GENEL SANAT TARİHİ I
Sanatın çıkış noktasından itibaren gelişim evrelerini tanıması.

TSB 106 GENEL SANAT TARİHİ II
19. yüzyıldan itibaren Türk sanatının geçirdiği değişimin niteliklerini tespit ederek, uygulayıcılarını tanıma.

TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları).

TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebi nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikaye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (dilekçe, özgeçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara).

YDİ 101 İNGİLİZCE I
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. 

YDİ 102 İNGİLİZCE II
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. 

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

MTT 201 KUMAŞ YAPI BİLGİSİ I
Dokuma ve örme kumaşların temel yapılarını, kumaşların fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanıma. Temel dokuma örgü raporlarını ve türevlerini, desenlendirme yöntemlerini öğrenme ve kumaş analizlerini yapma.

MTT 202 KUMAŞ YAPI BİLGİSİ II
Dokuma, örme kumaş yapılarını tanıma, dokuma yüzeylerde desen tasarım çalışmaları yapma, dokusuz (nonwoven) kumaş üretimi bilgisine sahip olma. Karmaşık kumaş yapılarını çözümleme becerisi kazanma.

MTT 203 GİYSİ TEKNİKLERİ I
İnsan anatomisi, vücut tipleri, vücut ölçüleri ve ölçülerin alınışı hakkında bilgi sahibi olma, temel kalıp elde etme yöntemleri ve model uygulama tekniklerini kavrama.

MTT 204 GİYSİ TEKNİKLERİ II
Temel beden ölçülerinin alınışı hakkında bilgi sahibi olma, temel beden kalıp elde etme yöntemleri ve model uygulama teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.

MTT 205 MODA TASARIMI I
Moda tasarımının temel prensiplerini kavrama, moda tasarımının ilke ve yöntemlerini tanıma, serbest çizim teknikleriyle çeşitli figür çalışmaları yapma, giysi tasarımında artistik ve teknik çizim detaylarını kavrama.

MTT 206 MODA TASARIMI II
Moda tasarımının temel prensiplerini kavrama, moda tasarımının ilke ve yöntemlerini tanıma, serbest çizim teknikleriyle çeşitli figür çalışmaları yapma, giysi tasarımında artistik ve teknik çizim detaylarını kavrama, günün trendlerini yansıtan tasarım çalışmaları yapma.

MTT 207 MODA ATÖLYESİ I
Temel dikiş tekniklerini kavrama, giysi üretim süreci hakkında bilgi ve beceri kazanma, giyim sanayi makinelerini kullanma becerisi kazanma.

MTT 208 MODA ATÖLYESİ II
Temel dikiş tekniklerini kavrama, giysi üretim süreci hakkında bilgi ve beceri kazanma, giyim sanayi makinelerini kullanma becerisi kazanma.

MTT 209 YÜZEY SÜSLEME TEKNİKLERİ I
Temel işleme teknikleri, goblen, kanava ile ilgili genel bilgi, teknik terimler, tanımlar, araç ve gereçler ve desen özellikleri hakkında bilgi.

MTT 210 YÜZEY SÜSLEME TEKNİKLERİ II
Hesap işi ve tel kırma ile ilgili genel bilgi, teknik terimler, tanımlar, kullanılan araç ve gereçler.

MTT 211 DOKUMA TEKNİKLERİ I
El dokumacılığının tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması ile dokumacılıkta kullanılan araç, gereç ve hammadde tanıtılması. El dokuma tekniklerinden birisi olan Çarpana’ nın dokuma kartlarını ve tekniğine göre renk dağılım tablosunun hazırlanmasını öğrenmesi. Düz el dokumaları sınıflandırılmasını kavrama. Kirkitli dokuma tekniklerinden Zili (sili) Cicim-kilim-sumak ve halı dokuma tekniklerini uygulamalı olarak ürün haline getirmesini öğrenmesi ve öğrendiği dokuma tekniklerini alanında yeni tasarımlar yaparak uygulayabilecek donanıma sahip olması.

MTT 212 DOKUMA TEKNİKLERİ II
Mekikli El Dokumacılığının tanımı, tarihsel süreci, kullanılan araçlar ve dokuma tezgahları hakkında bilgilendirme yapılması. Mekikli El Dokumacılığında çözgünün hazırlanması, dokuma örgüsü ve gücü raporlarının hazırlanması, Tahar, Armür, dokuma örgüsü, atkı ve çözgü renk raporu, dokuma ölçüleri ve kullanılan iplik özellikleri öğretilmesi. Mekikli El dokumalarından olan Bezayağı, Dimi, Atlas ve karışık örgüler tanıtılması ve dokunmasının sağlanması. Desen rapor hazırlama ve kumaş analizi ve uygulama yapım aşamalarının öğretilmesi.

MTT 213 TEKSTİLDE RENK VE MALZEME BİLGİSİ
Tekstil renk, ışık, ren teorisi, renk ölçümünün esasları, tekstil materyallerinin optik özellikleri, standart ışıklar, renk sistemleri, renk ölçüm cihazları ve programları ile ilgili temel bilgileri kavrama. Tekstil ve konfeksiyonda kullanılan ana ve yardımcı malzemeleri tanıma ve bunların işlevsel özellikleri ile kullanım amaçlarını saptama.

MTT 214 SERİLEME
Serileme kavramı, serileme ölçü tabloları, serileme teknik ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, serilemede kullanılacak baz kalıpları hazırlama ve sıçrama nokta ve yönlerini belirleme.

MTT 215 TEKSTİLDE BOYA VE BASKI TEKNİKLERİ
Tekstilde kullanılan baskı çeşitleri, tarihçesi, kullanım alanları araç ve gereçler, boyar maddelerin tanıtılması. Baskı tekniklerinden kalıp baskılar, serigrafi vb. kullanılan yöntemler, öğrendiği baskı çeşitlerini alanında yeni tasarımlarda kullanılması.

MTT 216 MODA TRENDLERİ VE ANALİZİ
Trend modalarını analiz edebilme yeteneği kazanma ve güncel trendlerle özgün giysi tasarımları yapma, trendlerin takip edildiği kaynakları ve trend belirleyicileri araştırma.

MTT 301 GİYSİ TEKNİKLERİ III
Ölçülere uygun pensli temel beden ve kol kalıbı çizme, temel beden ve temel kol kalıbı üzerine model uygulama çalışması yapma.

MTT 302 GİYSİ TEKNİKLERİ IV
Ölçülere uygun temel kadın ceket çizimi yapma, çeşitli yaka çizim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma, model uygulamalı kol kalıpları hazırlama, bolluk payları ve şablon payları hakkında bilgi sahibi olma.

MTT 303 MODA ATÖLYESİ III
Temel dikiş tekniklerini kavrama, giysi üretim süreci hakkında bilgi ve beceri kazanma, giyim sanayi makinelerini kullanma becerisi kazanma.

MTT 304 MODA ATÖLYESİ IV
Belirleyen temaya uygun tasarımlar yapma, yapılan tasarımların kalıp çizimlerini hazırlama, tasarımları işlem basamaklarına göre uygun dikiş tekniklerini kullanarak dikme.

MTT 305 ÖRME TASARIMI VE UYGULAMALARI I
Temel durumunda, dört sesli, majör-minör akor bağlantılarını (plagal, otantik, tam kadans) ve bu bağlantılarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma ve uygun eserlerin armonik analizini yapabilme.

MTT 306 ÖRME TASARIMI VE UYGULAMALARI II
Temel örgü kavramlarını tanıma. Tarihsel gelişimini ve alanlarını tanıma. Şiş ve tığ örücülüğünde kullanılan araçları, örücülükte kullanılan hesaplamaları ve kalıpla çalışma bilgi ve becerisine sahip olma. Şiş ve tığ örücülük tekniklerinden faydalanarak günümüz şartlarına uygun hale getirerek moda ve tekstil alanında yeni ürün uygulaması yapacak donanıma sahip olması.

MTT 307 KEÇE TASARIMI VE UYGULAMALARI I
Geleneksel Keçecilik sanatının tarihsel süreci, işlevsellik alanları ve temel keçe uygulamalarını öğrenen öğrenciler, aldıkları bilgi ve becerilerini kullanarak geçmişte yapılan uygulamalar ile günümüz moda ve tekstil alanında kullanılan keçe ürünlerden hareketle, özgün motif ve ürün tasarım bilgi ve becerisi verilerek yeni ürün tasarımları yapma becerisi kazandırılması.

MTT 308 KEÇE TASARIMI VE UYGULAMALARI II
Temel tasarım ve uygulama dersinde edindikleri becerilerin üzerine keçenin farklı materyallerle birlikte farklı teknikler uygulayarak giyim aksesuarları (çanta, şapka, kemer, şal, takı vb.) ve ev aksesuarlarından iç ve dış mekân süslemeye dayalı yeni tasarımlar yapma becerisi kazandırılması.

MTT 309 TEKSTİL VE MODA TARİHİ I
Tekstil ve modanın kavramsal gelişimini siyasi, ekonomik, sosyolojik vb. kültürel değerlerle ilişkili olarak açıklama. Belirli bir dönemi yansıtan giysi ve donatıları kültürel özellikleriyle birlikte analiz etme. Moda tarihi boyunca etkili olan moda ikonlarını, moda teorilerini, moda tasarımının öncülerini tanıma.

MTT 310 TEKSTİL VE MODA TARİHİ II
Tekstil ve modanın kavramsal gelişimini siyasi, ekonomik, sosyolojik vb. kültürel değerlerle ilişkili olarak açıklama. Belirli bir dönemi yansıtan giysi ve donatıları kültürel özellikleriyle birlikte analiz etme. Moda tarihi boyunca etkili olan moda ikonlarını, moda teorilerini, moda tasarımının öncülerini tanıma.

MTT 311 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÜZEY TASARIMLARI I
Nakış desen sistemi işlemlerini kullanarak geleneksel nakış tasarımı yapılması.

MTT 312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÜZEY TASARIMLARI II
Nakış desen sistemi işlemlerini kullanarak geleneksel nakış tasarımı yapılması.

MTT 313 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI I
Genel fotoğraf teorisi hakkında bilgi sahibi olma, fotoğrafçılığın temel yöntem ve tekniklerini kavrama.

MTT 314 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI II
Giysi ve mekân ilişkisini kurgusal düzeyde kompozisyon halinde aktarma, moda ve reklam dilini çözümleyerek analiz etme.

MTT 315 MODA PAZARLAMA
Tekstil ve moda endüstrisinde uygulanan pazarlama stratejilerini, pazarlama planlamalarını, tutundurma yöntemlerini ve markalaşma yöntemlerini kavrama.

MTT 316 EV TEKSTİLİ TASARIMI
Ev dekorasyonunda kullanılan tekstile bağlı eşyalarda farklı yeni düşünceler ve yaratıcı fikirler geliştirmek için çeşitli konular üretip değişik projeler geliştirme.

MTT 317 MALİYET ANALİZİ
Maliyetin tanımı ve maliyeti etkileyen faktörler, maliyetin sınıflandırılması, maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet kontrolü.

MTT 318 GELENEKSEL BAŞ SÜSLEMELERİ
Geleneksel başlık çeşitleri, geleneksel başlık süsleme özelliklerine uygun malzemeler ile yeni uygulamalar yapma.

MTT 319 DERİ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
Deri ve deri çeşitleri, tarihsel süreçte kullanım alanları ile deri yapımında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı. Giyim ve aksesuarlarında kullanılmak üzere deri yapım teknikleri uygulamalı olarak aktarılması. Deri kesim, tıraşlama, sertleştirme, birleştirme, kenar temizleme, büzgü yapım, yakma, stems kullanma becerisi kazanma.

MTT 401 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODEL TASARIMI
Bilgisayarlı kalıp sistemlerini oluşturan donanımlar ve programlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olma, bilgisayar ortamında model tasarımı yapma, bilgisayar ortamında model geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazanma.

MTT 402 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI
Bilgisayarlı kalıp sistemlerini oluşturan donanımlar ve programlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olma; etek, bluz ve pantolon kalıplarını bilgisayarlı kalıp sistemi üzerinden ölçülere uygun biçimde hazırlama.

MTT 403 ÜRETİM ATÖLYESİ I
Deri üretiminde kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi verme. Geleneksel baskı yöntem ve teknikleri hakkında bilgi verme. Geleneksel keçe sanatı hakkında bilgi verme.

MTT 404 ÜRETİM ATÖLYESİ II
Tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ya da yüzey tasarımları oluşturma.

MTT 405 GELENEKSEL GİYSİ VE DONATI UYGULAMALARI
Anadolu’nun farklı yörelerinde kullanılan geleneksel giysi ve donatıları kültürel, coğrafi, dini ve sosyolojik bakımdan araştırma. Çeşitli yörelerin giysi, kumaş ve donatılarında yer alan kültürel öğeleri desen, renk, kompozisyon, dikiş, işleme, süsleme özelliklerini estetik ve teknik açıdan inceleyerek yeni biçimlerle özgün tasarım çalışmaları yapma.

MTT 406 DEFİLE VE SERGİ HAZIRLAMA
Defile ve sergi sunum yöntemlerini kavrama, defile ve sergi sunumunda mekân, ışık, dekor ilişkisini kurma ve bu doğrultuda sahne tasarımları çalışmaları yapma. Defile için koreografiye uygun podyum düzenleme, müzik seçimi, ışık, dekor ve manken seçimi ile ilgili kavramsal ve uygulamalı teknikler hakkında bilgi ve beceri kazanma. Yerleştirme sanatı hakkında bilgi edinerek çeşitli enstalasyon çalışmaları yapma.

MTT 407 STAJ DEĞERLENDİRME
Tekstil Tasarımı ve üretimi konusunda tam zamanlı işletme çalışması sunumu.

MTT 408 BİTİRME PROJESİ
Öğrenci, ilk üç yılda görmüş olduğu tekstilin dört alanı olan dokuma, baskı ve moda alanlarından birini seçerek endüstri tarafından desteklenen bir proje oluşturma.

MTT 409 DRAPAJ
Drapaj tekniği ile kalıp hazırlama yöntemini kavrama, vücudun oran-orantı dengesini kavrayarak canlı ve cansız mankenler üzerinden temel beden kalıpları hazırlama.

MTT 410 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Tekstil sanatının temel yapı taşları olan (dokuma, örme, baskı, giysi ve moda) desen tasarımları, teknik çizimleri ve sektör için gerekli olan marka oluşturma, kurumsal kimlik, tanıtım amaçlı çalışmalar bilgisayarda Photoshop, Freehand, Corel Draw ve Adobe İllustrator gibi sektör odaklı programların yardımı ile oluşturulması.

MTT 411 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Tekstil sanatının temel yapı taşları olan (dokuma, örme, baskı, giysi ve moda) desen tasarımları, teknik çizimleri ve sektör için gerekli olan marka oluşturma, kurumsal kimlik, tanıtım amaçlı çalışmalar bilgisayarda Photoshop, Freehand, Corel Draw ve Adobe İllustrator gibi sektör odaklı programların yardımı ile oluşturulması.

MTT 412 SANAT HUKUKU
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen eser türlerini ve bu eserler üzerinde sahip olunan hakları ve koruma yollarını inceleme.

MTT 413 MODA VE MARKA YÖNETİMİ
Moda endüstrisinde marka yaratma stratejilerini, marka yönetimini, markalaşma sürecini ve markalaşma değerini kavrama ve çeşitli markalar üzerinde analiz etme becerisi kazanma.

MTT 414 ÜRETİM PLANLAMASI
İşletme yönetiminde temel kavramlar, üretim işlemler stratejisi, üretim tasarımı ve süreç planlaması, iş tasarımı, iş ölçümü ile ilgili model oluşturulması.

MTT 415 MODA TASARIMDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ
Genel iletişim kavramı ve iletişim yöntemleri hakkında temel bilgiler vererek giysi ve moda sektöründeki iletişim dilini çözümleme, gösterge bilimsel yaklaşımla moda fotoğrafı ve reklam analizi yapma.

MTT 416 YÖRESEL BEBEK ÜRETİMİ
Yöresel giysili bebek yapımının tarihsel süreci, çeşitleri, kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı. Yöresel giysili bebek yapımında kullanılacak malzemeyi tanıtma ve uygulama yapma. Anatomik bilgilerin verilmesi. Yöresel giysi, baş ve aksesuarların çeşitliliği hakkında bilgi verme ve uygulama yapma.

MTT 417 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Bilimsel araştırmanın ve metotlarının tanımı, el sanatları araştırmalarında uygulanan metodun tanıtılması amaçlanmaktadır. Ayrıca; bilimsel yayın araştırma türleri ve örnekler ile rapor, popüler yayın, bildiri, lisansüstü tezleri, kitap, özet, kısa özet, makale, anahtar kelime, ansiklopedi maddesi, kitap tanıtımı, biyografi hakkında teorik bilgiler verilecektir. Bilimsel araştırmalarda konunun seçimi, yöntem, eserlerin incelenmesi, bilimsel araştırma türleri, alıntıların, görsel malzeme ve bibliyografyanın metne yerleştirilmesi, tablo ve çizelgelerin hazırlanması, saha çalışması, anket, mülakat v.b konularda teknik bilgilerin aktarılması.