Misyon

Sanatta, eğitimde ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilecek teknolojik bilgilerle donanmış, edindiği bilgileri hem akademik çalışmalarda, hem de ilgili medya sektörü uygulamalarında kullanma becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip edebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlarla çözüm üretebilen, öncü, yenilikçi ve evrensel değerlere saygılı, aldığı eğitim ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip, mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Türkiye' nin önde gelen Müzik Teknolojisi programlarından biri olmak; uluslararası ortamlarda tanınır olmak.