2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

TSB 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Resim sanatında temel plastik elemanlar ve kompozisyon biçimlerinin uygulanması sanat tarihindeki farklı üsluplarda yapılmış eser örneklerinin çözümlenmesi resim sanatının temel uygulama pratikleri öğrenme.

TSB 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Resim sanatında temel plastik elemanlar ve kompozisyon biçimlerinin uygulanması sanat tarihindeki farklı üsluplarda yapılmış eser örneklerinin çözümlenmesi resim sanatının temel uygulama pratikleri öğrenme.

TSB 103 DESEN I
Resimde görme biçimlerini zenginleştirerek algının güçlenmesini sağlama, canlı cansız modelden yararlanarak oran orantı form ve plan uygulamaları yapma.

TSB 104 DESEN II
Her türlü çizim/çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirme.

TSB 105 GENEL SANAT TARİHİ I
Sanatın ortaya çıkışı ve geçirdiği evrelerin ortaya koyulması.

TSB 106 GENEL SANAT TARİHİ II
Sanatın ortaya çıkışı ve geçirdiği evrelerin ortaya koyulması.

TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları)

TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebi nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikaye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (dilekçe, özgeçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara)

YDİ 101 İNGİLİZCE I
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme

YDİ 102 İNGİLİZCE II
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme

TBT 192 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayarlar hakkında genel bilgi, temel donanım elemanları, işletim sistemleri, kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu programı ve internet uygulamaları.

RES 105 PERSPEKTİF
Perspektif dersi ışığında nesnelerin üç boyutlu ve izdüşümü çizimlerinin uygulanması yoluyla resim sanatında çizim problemlerinin çözülmesi.

RES 106 SANAT TEKNOLOJİLERİ I
Resimsel ifade için kullanılacak teknik malzeme ve yöntemlerin, ayrıca bu malzeme ve yöntemleri kullanırken öğrenci sağlığında dikkat edilmesi gerekli konuların öğrenilmesi.

RES 112 ANATOMİK FİGÜR ÇİZİMİ
İnsan anatomisiyle ilgili temel bilgiler ve bulgular ışığında insan figürü çalışmaları yapma, anatomi bilgisiyle desen uygulamaları deneyimleme.

RES 114 SANAT TEKNOLOJİLERİ II
Resimsel ifade için kullanılacak teknik malzeme ve yöntemlerin, ayrıca bu malzeme ve yöntemleri kullanırken öğrenci sağlığında dikkat edilmesi gerekli konuların öğrenilmesi.

RES 169 SEÇMELİ ÖZGÜN BASKI RESİM I
Plastik sanatlar ile baskı resim alanında teori ve pratiğiyle gerekli sanatsal formasyonu kazandırma.

RES 170 SEÇMELİ ÖZGÜN BASKI RESİM II

Plastik sanatlar ile baskı resim alanında teori ve pratiğiyle gerekli sanatsal formasyonu kazandırma.


RES 182 SANATA GİRİŞ
Sanatın temel kavramları, formları, disiplinleri, akımları ve günümüzdeki sanatsal uygulamalar hakkında genel bilgi sahibi olma.

RES 184 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI
...

RES 185 TEMEL DESEN
Form bilgisi ve mekân form ilişkisini oluşturma, farklı malzemelerle desen becerisini geliştirme, desen bilgisini kullanarak tasarımlar oluşturma.

RES 186 RESİM
...

RES 201 ATELYE I
Değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilmesi, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması.

RES 202 ATELYE II
Sanat yaratma çabası içerisindeki öğrencilere, değişik malzeme ve dil olanakları konusunda bilgi verilmesi.

TSB 201 DESEN III
Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme.

TSB 202 DESEN IV

Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme.


TSB 203 TÜRK SANAT TARİHİ I
Türk sanatının ilk örneklerinden başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu evrelerin ortaya koyulması.

TSB 204 TÜRK SANAT TARİHİ II
19. yüzyıldan itibaren Türk Sanatının geçirdiği değişimin niteliklerini tespit ederek, uygulayıcılarını tanıma.

TSB 207 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI
Estetik ile ilgili kavramsal gelişmeleri izleme.

TSB 208 FOTOĞRAF
Fotoğrafın tarihsel gelişimi içerisinde temel fotoğraf bilgilerini sistematik olarak öğrenme, fotoğrafın yapısal öğelerini kompozisyon öğeleri gibi kullanabilme, fotoğrafın temel araç gereçlerini tanıma ve dijital fotoğraf makinesini kullanabilme becerisi kazanma.

RES 213 GÖRSEL KÜLTÜR
...

RES 215 SERBEST RESİM ATELYE I
Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma.

RES 216 SERBEST RESİM ATELYE II
Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma.

RES 217 DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI
Dijital ortamda gerçekleştirilmek istenilen çizim, renklendirme ve foto manipülasyon çalışmalarını, yazılımı etkin ve doğru bir şekilde kullanma.

RES 301 ATELYE III
Lisans dönemi boyunca süregelen resim sanatına ait plastik, estetik ve teknik bilginin oluşturacağı tasarımlar ile geliştirme ve yeni sorunlar karşısında çözüm üretebilme.

RES 302 ATELYE IV
Lisans dönemi boyunca süregelen resim sanatına ait plastik, estetik ve teknik bilginin oluşturacağı tasarımlar ile geliştirme ve yeni sorunlar karşısında çözüm üretebilme.

TSB 301 DESEN V
Çizim tekniklerinin detaylarını öğreterek, farklı tekniklerde eser ortaya koyabilme becerisini kazandırma.

TSB 302 DESEN VI
Desende hacim, derinlik, perspektif ve hareket kurallarını kavrama.

TSB 303 BASKI RESİM I
Baskı resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.

TSB 304 BASKI RESİM II
Baskı resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.

RES 307 DİSİPLİNLERARASI SANAT ATELYESİ I
Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi, disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme, Disiplinlerarası sanatsal çalışmalar yapabilme.

RES 308 DİSİPLİNLERARASI SANAT ATELYESİ II
Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi, disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme, Disiplinlerarası sanatsal çalışmalar yapabilme.

TSB 312 MİTOLOJİ
Antik Yunan uygarlığının mitolojik sembolleri ve kahramanlar hakkında bilgi sahibi olma.

RES 311 DUVAR RESMİ I
2 boyutlu teknik resim uygulamaları için Autocad paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, bilgisayar destekli çizim ve tasarım konularındaki temel unsurları kavrayabilme, perspektif görünüşleri çizebilme.

RES 312 DUVAR RESMİ II
2 boyutlu teknik resim uygulamaları için Autocad paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, bilgisayar destekli çizim ve tasarım konularındaki temel unsurları kavrayabilme, perspektif görünüşleri çizebilme.

RES 313 VİDEO ART I
Video sanatının tarihi temellerini ve yapılışını öğrenme.

RES 314 VİDEO ART II
Video sanatının tarihi temellerini ve yapılışını öğrenme.

RES 315 GÖRSEL ALGILAMA
Sanat ve görsel algılama ilişkisinin tanımlarının kavranması.

RES 319 SERBEST RESİM ATELYE III
Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma.

RES 320 SERBEST RESİM ATELYE IV
Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma.

RES 401 ATELYE V
Öğrencinin resimde plastik anlatım öğelerini kullanarak, seçtiği malzeme ve tekniğe uygun anlatım dilini geliştirme, resim sanatı bağlamında uygulamalı ve kuramsal yorum yapabilme becerisi kazandırma.

RES 402 ATELYE VI
Öğrencinin resimde plastik anlatım öğelerini kullanarak, seçtiği malzeme ve tekniğe uygun anlatım dilini geliştirme, resim sanatı bağlamında uygulamalı ve kuramsal yorum yapabilme becerisi kazandırma.

TSB 401 DESEN VII
Daha önceki desen derslerinde öğrendiklerini ve artistik desen yeteneğini geliştirme.

TSB 402 DESEN VIII
Daha önceki desen derslerinde öğrendiklerini ve artistik desen yeteneğini geliştirme.

TSB 403 SANAT ELEŞTİRİSİ I
Sanat yapıtının eleştiri mantığını farklı dönem koşullarına göre teknik, estetik, sosyo-ekonomik, siyasal bağlamda ortaya koyarak, eleştirel bakma.

RES 407 MEZUNİYET PROJESİ I
Lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve pratik bilginin belli bir proje konusu üzerinden resim sanatına özgü bir sorunun ele alınmasında geliştirilerek kullanılması.

RES 408 MEZUNİYET PROJESİ II
Lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve pratik bilginin belli bir proje konusu üzerinden resim sanatına özgü bir sorunun ele alınmasında geliştirilerek kullanılması.

RES 411 SERİGRAFİ
Endüstriyel seramikler üretmek üzere tasarımlar geliştirme ve endüstriyel üretim yöntemleri ile seramik üretme mantık ve becerisini geliştirme.

RES 412 SERBEST RESİM ATELYE V
Farklı malzemeler ile yüzey üzerinde iki boyutlu üç boyutlu çalışmalar üretebilme, farklı malzemeler ve araçlarla eser üretebilme.

RES 413 SERBEST RESİM ATELYE VI
Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma.

RES 415 DİSİPLİNLERARASI SANAT ATELYESİ III
Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi, disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme, Disiplinlerarası sanatsal çalışmalar yapabilme.

RES 416 DİSİPLİNLERARASI SANAT ATELYESİ IV
Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi, disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme, Disiplinlerarası sanatsal çalışmalar yapabilme.