2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DANIŞMANLIKLAR

1. SINIF DANIŞMANI
Öğr. Gör.Havva EKER AKTAŞ

2. SINIF DANIŞMANI
Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY

3.SINIF DANIŞMANI
Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY

4.SINIF DANIŞMANI
Öğr. Gör. Havva EKER AKTAŞ