2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

TSB 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğretme, Doğadaki bütün öğeleri araştırarak görsel anlatım olanaklarını gösterme ve belli bir birikime sahip olarak bireyin yaratıcılığını keşfetmesine yardımcı olma.

TSB 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğretme, Doğadaki bütün öğeleri araştırarak görsel anlatım olanaklarını gösterme ve belli bir birikime sahip olarak bireyin yaratıcılığını keşfetmesine yardımcı olma.

TSB 103 DESEN I
Üç boyutlu nesneleri iki boyuta aktarabilme becerisi kazanabilme, perspektif kurallarına uygun olarak çizim yapabilme ve nesnelerin ayırt edici niteliklerini araçlar yardımıyla yüzey üzerinde tanımlayabilme, insan anatomisi ve oranlarının öğrenilmesi, desen sanatının sanatsal bir ifade aracı olarak kazanılması.

TSB 104 DESEN II
Üç boyutlu nesneleri iki boyuta aktarabilme becerisi kazanabilme, perspektif kurallarına uygun olarak çizim yapabilme ve nesnelerin ayırt edici niteliklerini araçlar yardımıyla yüzey üzerinde tanımlayabilme, insan anatomisi ve oranlarının öğrenilmesi, desen sanatının sanatsal bir ifade aracı olarak kazanılması.

TSB 107 SANAT KAVRAMLARI
Güncel sanat eğilimleri, disiplinler arası temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

SER 107 TEMEL SERAMİK EĞİTİMİ I
Seramik ve seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olma, seramik şekillendirme yöntemlerini kullanma, klasik ve yeni tasarımlar üretme, üretim aşamalarını ve sürecini tanıtma.

SER 108 TEMEL SERAMİK EĞİTİMİ II
Seramik ve seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olma, seramik şekillendirme yöntemlerini kullanma, klasik ve yeni tasarımlar üretme, üretim aşamalarını ve sürecini tanıtma.

TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları).

TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları).

YDİ 101 İNGİLİZCE I
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

YDİ 102 İNGİLİZCE II
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

TBT 191 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayarlar hakkında genel bilgi, temel donanım elemanları, işletim sistemleri, kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu programı ve internet uygulamaları.

SER 201 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASI I
Seramik sır reçetelerinin hazırlanması. Paralelinde yapılan uygulamalar ve görsel sunumlarla bu bilgilerin formülsel ifadelerden reçetelere dönüştürülerek seramik bünyeler üzerinde uygulanması.

SER 202 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASI II
Seramik sır reçetelerinin hazırlanması. Paralelinde yapılan uygulamalar ve görsel sunumlarla bu bilgilerin formülsel ifadelerden reçetelere dönüştürülerek seramik bünyeler üzerinde uygulanması.

SER 203 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE I
Öğrenciye temel şekillendirme yöntemleriyle, sağlam bir form ile estetik bir duyarlılığın bir arada olduğu iki ve üç boyutlu çalışmalar üretebilme becerisini kazandırma.

SER 204 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE II
Öğrenciye temel şekillendirme yöntemleriyle, sağlam bir form ile estetik bir duyarlılığın bir arada olduğu iki ve üç boyutlu çalışmalar üretebilme becerisini kazandırma.

SER 205 ENDÜSTRİYEL SERAMİK ATÖLYE I
Endüstriyel seramikler üretmek üzere tasarımlar geliştirme ve endüstriyel üretim yöntemleri ile seramik üretme mantık ve becerisini geliştirmeye yönelik uygulamalar.

SER 206 ENDÜSTRİYEL SERAMİK ATÖLYE II
Endüstriyel seramikler üretmek üzere tasarımlar geliştirme ve endüstriyel üretim yöntemleri ile seramik üretme mantık ve becerisini geliştirmeye yönelik uygulamalar.

SER 207 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ I
Sanat tarihsel boyutuyla birlikte sır-altı tekniği uygulamaları.

SER 208 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ II
Sanat tarihsel boyutu, geleneksel ve güncel örnekleriyle birlikte sır-üstü tekniği uygulamaları.

SER 209 MESLEKİ TEKNİK RESİM I
2 Boyutlu teknik resim uygulamaları için Autocad Paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, bilgisayar destekli çizim ve tasarım konularındaki temel unsurları kavrayabilme, perspektif görünüşleri çizebilme konularında uygulamalar yapma.

SER 210 MESLEKİ TEKNİK RESİM II
Seramik tasarımına yönelik programları öğrenmek ve bilgisayar ortamında sanatsal ve endüstriyel seramik ürün tasarlamaya yönelik uygulamalar.

SER 211 TASARIM VE YARATICILIK
Tasarım ve yaratıcılığın geliştirilmesi, yaratıcılık kuramlarının öğretilerek tasarım ve çizimlerle yaratıcılığın birleştirilmesi konusunda teorik bilgi ve uygulamalar.

SER 212 DEKORATİF ÜRÜN TASARIMI II
Seramik malzeme ve üretim teknikleri ile dekoratif ürün tasarımı ve ürün yapımı konusunda teorik ve uygulama bilgisi verilmesi.

SER 213 DEKORATİF ÜRÜN TASARIMI I
Seramik malzeme ve üretim teknikleri ile dekoratif ürün tasarımı ve ürün yapımı konusunda teorik ve uygulama bilgisi verilmesi.

TSB 214 SERAMİK ASTAR VE BOYALARI
Seramik astar, seramik sır ve seramik boyaların kullanımı, hazırlanması ve özellikleri.

TSB 105 GENEL SANAT TARİHİ I
Sanatın tarihinin her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde nasıl şekillendiğini gösterme, öğrenciyi insanoğlunun sanatsal birikimine aşina kılma.

TSB 106 GENEL SANAT TARİHİ II
Sanatın tarihinin her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde nasıl şekillendiğini gösterme, öğrenciyi insanoğlunun sanatsal birikimine aşina kılma.

TSB 211 PERSPEKTİF VE GÖLGE
Temel perspektif çizim yeteneği ve üç boyutlu düşünebilme yetisi kazandırma.

TSB 312 MİTOLOJİ
Yunan ve Roma mitolojisi ile erken ve geç dönem Hristiyan gelenekleri ile ilgili edinilen bilgilerin sanat tarihi incelemelerinde ve sanat eserlerini analiz etmede kullanma.

SER 301 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASI III
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanılmasını ve özgün ürünler ortaya konulmasını amaçlayan uygulamalar yapılması.

SER 302 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASI IV
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanılmasını ve özgün ürünler ortaya konulmasını amaçlayan uygulamalar yapılması.

SER 303 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE III
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanılmasını ve özgün ürünler ortaya konulması, özgün tasarımlar yapabilmesi ve yapılan tasarımların yeni anlatım biçimleriyle ürünlere dönüştürülmesi.

SER 304 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE IV
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanılmasını ve özgün ürünler ortaya konulması, özgün tasarımlar yapabilmesi ve yapılan tasarımların yeni anlatım biçimleriyle ürünlere dönüştürülmesi.

SER 305 ENDÜSTİRYEL SERAMİK ATÖLYE III
Endüstriyel üretim tekniklerinin tarihsel ve estetik bilgi eşliğinde uygulanması konusunda çalışmalar yapılması.

SER 306 ENDÜSTRİYEL SERAMİK ATÖLYE IV
Endüstriyel seramikler üretmek üzere tasarımlar geliştirme ve endüstriyel üretim yöntemleri ile seramik üretme mantık ve becerisini geliştirme üzerine uygulamalar yapılması.

SER 307 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ III
Sanat tarihsel boyutu, geleneksel ve güncel örnekleriyle sır ve mayolika dekorasyonu.

SER 308 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ IV
Sanat tarihsel boyutu, geleneksel ve güncel örnekleriyle sır ve mayolika dekorasyonu.

SER 309 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2D SERAMİK TASARIMI I
Tasarım programları sayesinde dijital ortamda seramik desen ve kompozisyon tasarımları oluşturulması.

SER 310 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2D SERAMİK TASARIMI II
Yüzeysel seramik tasarımının tarihsel boyutu ve günümüz uygulamaları üzerinden özgün tasarımların oluşturulması.

SER 311 MEKANİK BASKI YÖNTEMLERİ I
Elek baskı yöntemlerinin öğretilmesi, yüzey üzerine ve 3 boyutlu formlar da baskı yöntemlerinin yapılması, direk baskı ve endirekt baskının öğretilmesi.

SER 312 MEKANİK BASKI YÖNTEMLERİ II
Her alanda kullanılan elek baskı yönteminin öğretilmesi ve özele indirgenerek seramik alanını diğer alanlardan ayıran boya ve malzeme farlılıklarının öğretilmesi, malzeme üzerine aktarılan tasarımların pişirilmesi konusunda uygulamalı bilgi verilmesi.

SER 313 İLERİ MODEL KALIP TEKNİKLERİ I
Endüstriyel seramik üretiminde kullanılan alçı kalıp yöntemlerinde ileri seviye çözümler bulma ve uygulama yapma.

SER 314 İLERİ MODEL KALIP TEKNİKLERİ II
Endüstriyel seramik üretiminde kullanılan alçı kalıp yöntemlerinde ileri seviye çözümler bulma ve uygulama yapma.

TSB 315 MODERNİZM VE MODERN SANATA GİRİŞ
Modern sanatı tarihsel ve felsefi zemini üzerinde ele alma ve modern sanat akımlarını bu çağın belli başlı kültleri ve prangalarının bilinci içinde inceleme.

SER 316 MESLEKİ YABANCI DİL
Seramik sanatına/endüstrisine ilişkin terim ve deyişlerin öğrenilmesine yönelik metin okumaları ve çevirileri.

SER 317 YÜZEYSEL SERAMİK TASARIMI
İç ve dış mekânda kullanılmak üzere sanatsal, modüler ya da dekoratif yüzeysel seramik tasarımları oluşturmaya yönelik uygulamalar.

SER 318 PİŞİRME YÖNTEMLERİ
Seramik fırınlarını tanıma ve farklı pişirim yöntemlerini öğrenerek uygulama.

SER 321 SERAMİK SANATI TARİHİ I
Seramik sanatı hakkında tarihi bilgilendirme sonrasında görsel sunumlarıyla bilgi pekiştirmesi yapılması.

SER 322 SERAMİK SANATI TARİHİ II
Uygarlıklar ve çağlar baz alınarak seramik sanatı tarihi hakkında bilgi verilmesi ve sunumlarla pekiştirme.

TSB 203 TÜRK SANAT TARİHİ I
Türk sanatının ilk örneklerinden başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu evrelerin ortaya koyulması.

TSB 204 TÜRK SANAT TARİHİ II
19. yüzyıldan itibaren Türk sanatının geçirdiği değişimin niteliklerini tespit ederek, uygulayıcıları tanıma.

TSB 205 ÇAĞDAŞ SANAT I
Modern sanatı sosyolojik, ekonomik ve siyasal çerçevede etkileşimlerini değerlendirme, sanatçıları öğrenme ve sanat eserlerini tanıma.

SER 401 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE V
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanmaya yönelik uygulamalar ve ürün ortaya koyma süreci.

SER 402 SANATSAL SERAMİK ATÖLYE VI
Seramiğin sanatsal bağlamda kullanmaya yönelik uygulamalar ve ürün ortaya koyma süreci.

SER 403 ENDÜSTRİYEL SERAMİK ATÖLYE V
Endüstriyel üretim yöntemleri ile ilgili bilgi edinerek yapılan uygulamalarla bilgileri pekiştirme.

SER 404 ENDÜSTRİYEL SERAMİK ATÖLYE VI
Endüstriyel üretim yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi, bu alanda uygulamalar yaparak ürün oluşturma ve ürünlerin sergilemeye hazır hale getirilmesi.

SER 405 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ V
Sanat tarihsel boyutu, geleneksel ve güncel örnekleriyle astar dekorasyonu ve ebrulu-seramikler.

SER 406 SERAMİK DEKOR ATÖLYESİ VI
Seramik dekorasyonu konusuna ilişkin bilgi ve deneyim, bir ya da birkaç kapsamlı/ebatlı çalışmanın icrası için kullanılması.

SER 407 TÜRK SERAMİK SANATI TARİHİ
Görseler eşliğinde Orta Asya’ dan günümüze Türk Seramik sanatından örnekler, teknikler, biçimler, işlev, renk ve kompozisyon alanlarında bilgi verilmesi.

SER 408 PORTFOLYO TASARIMI
Özgün Portfolyo tasarımının oluşturulması ve sunulması.

SER 409 ÇAMUR TORNASINDA ŞEKİLLENDİRME
Çamur tornasında uygulama yaparak ürün oluşturma ve bu ürünleri çeşitli müdahalelerle çeşitlendirme çalışmaları.

SER 410 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI
Çağdaş Seramik Sanatı hakkında tarihi bilgiler, sunumlar ve görseller yardımıyla bilgi sahibi olma ve bilgileri pekiştirme; öğrencilerin ödevler ve sunumlar yardımıyla çağdaş seramik sanatı hakkında farkındalıkları artması ve ifadeleri gelişmesi.

SER 411 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D SERAMİK TASARIMI I
3D Bilgisayar programlarını kullanarak sanatsal ve endüstriyel seramik tasarım ve üretim süreçlerinin çözümlenmesine yönelik çalışmalar.

SER 412 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D SERAMİK TASARIMI II
3D Bilgisayar programlarını kullanarak sanatsal ve endüstriyel seramik tasarım ve üretim süreçlerinin çözümlenmesine yönelik çalışmalar.

SER 413 DİSİPLİNLERARASI SERAMİK UYGULAMALARI
Araştırmaya yönelik Disiplinlerarası uygulamalar ve sunumlar.

SER 414 SERAMİK RESTORASYON UYGULAMALARI
Arkeolojik kazılarda ele geçmiş seramik buluntuların restorasyonu hakkında bilgi sahibi olma.

SER 416 SERAMİK HEYKEL VE UYGULAMALARI
Öğrenciyi araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren, kurduğu sorgulama alanlarını açığa çıkartmasını ve bunu sanatsal bir ifadeye taşıyabilmesini amaçlayarak, öğrencinin düşünsel ve sezgisel açılımlarda bulunmasına yardım etme.

TSB 207 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI
Sanatın estetik anlayışını sorgulama ve sanat felsefesinin temel tartışmaları üzerinden sanata dair temel felsefi düşünceleri öğrenme, Sanatta “güzel” kavramını inceleme.

SER 490 STAJ UYGULAMASI*
Öğrencinin deneyim kazanmasına yönelik sektörel ve ticari alanda çalışmasına teşvik ve deneyimlerini paylaşması yoluyla bilgi pekişmesi.

*SER490 Staj Uygulaması; 4. Yarıyılı izleyen tatil dönemlerinin birinde (ya da müddeti bölmek suretiyle birkaçında) 20 iş günü olarak yapılır.