SERAMİK BÖLÜMÜ

Ateş, her şeyin aslını, özünü meydana çıkarır. Bu açıdan seramiğe, toprağın hakikati gözüyle bakmak mümkündür. Bu vasfıyla seramik, ‘yüksek sanat’, el sanatı, dekoratif sanat ya da kullanım eşyası kisvelerinden hangisini giyinirse giyinsin, özdeksel sınırları zorlayan bir iç dinamiğe göndermede bulunur. Beri yandan bu dinamik, daima ve kaçınılmaz olarak, art arda gelen özgül süreçlerin bir toplamıdır; şekillendirme kurutmayı, sırlama fırınlamayı öncelemek durumundadır. Seramiğin lisans düzeyindeki eğitimi, medyumun bu girift, ardışık ve aşkın doğasına koşut olarak, çok yönlü yaklaşımların uzmanlaşma kavramıyla harmanlandığı özgül bir seyir izler.

2009-10 Akademik yılında öğrenci almaya başlayan Bölümümüz, bu çerçevede, öğrencilerini, sanat tarihi ve kuramına olduğu kadar, kültürel bir kategori olarak “zanaat” kavramına da hâkim olacak; hür ve yaratıcı düşünmenin sınırlarını zorlarken, medyumun doğasından gelen zorunlulukların bilincinde olacak; dalın teknik ve bilimsel boyutunu -bilgisayar destekli tasarım/çizim/kimyasal hesaplamalar gibi- çağdaş pratikler eşliğinde kavrayacak biçimde yetiştirmek arzu ve kararlılığındadır. 15’le sınırlanan öğrenci kontenjanı ve yeterli fiziksel donanım da, bölümümüzün bir artı değeri olarak vurgulanmalıdır.