Misyon

Sinema ve televizyon alanında eğitim-öğretim ve araştırmasında yenilikçi ve öncü; sinema ve televizyon alanının bilim ve uygulamasına katkıda bulunabilme standartlarına sahip olan, alanında önde gelen saygın ve tanınmış bir bölüm olmak.

Vizyon

Televizyon ve sinema alanlarında öğrencilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören çağdaş bilgilerle donanımlı sanatçı, eğitimci ve akademisyen olarak yetiştiren; televizyon ve sinema uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip, mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler yetiştiren yenilikçi, öncü ve güçlü bir kurum olmak.