SİNEMA-TELEVİZYON BÖLÜMÜ

Günün gerektirdiği gelişmelere uyumlu, öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla birlikte sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Televizyon ve sinema alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim, bunları bir yapımda uygulama becerisine sahip iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren özgün bir çalışmayı ya da yapımı bağımsız bir şekilde gerçekleştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerini kullanarak bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekleyebilecek, televizyon ve sinema alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşarak bu sonuçları uygulama çalışmalarına dönüştürebilecek insanların yetişmesini sağlamaktır. Bölümün amacı, ileri teknolojiye sahip programlarla buluşturulan öğrencilerimize, sinema ve televizyon alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır. Öğrenciler; öğrenimleri süresince televizyon ve film tasarımı ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşma, edindikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirerek yeniden yorumlama ve çözüm odaklı çalışmayı da öğrenirler.

Programın 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında başlatılması düşünülmektedir.