Misyon

Fakültemizin bütün bölümlerinde okutulmakta olan ortak teorik ve uygulamalı temel derslerin, bir bölüm içerisinde, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilgili bütün bölümlerimize açık olan ve kendisi öğrenci almayan bir hizmet bölümü olarak kurulan bölümümüz; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Genel Sanat Tarihi, İkonografi, Perspektif, Baskı Resim, Mitoloji, Türk Mitolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Kavramları gibi sanata temel teşkil eden kuramsal zorunlu ve seçmeli derslerin okutulduğu "Temel Sanat Bilimleri Bölümü" olarak hizmet vermektedir.

Vizyon

Farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, sanat ve kültür alanında donanımlı, estetik duyarlılığa sahip, tutarlı sentezler yapabilen, yorum yeteneği gelişmiş, sanatın tarihsel gelişimini özümsemiş ve modern sanatla karşılaştırabilme kabiliyetine erişmiş, sanatı bir hayat felsefesi olarak gören genç, dinamik bireylerin yetiştirilmesi hedefindedir.