2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

1. SINIF

I.Yarıyıl II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS
TSB 101 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 7 TSB 102 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 7
TSB 103 Desen I Zorunlu 4 TSB 104 Desen II Zorunlu 4
TSB 105 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 3 TSB 106 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 3
TSB 107 Sanat Kavramları Zorunlu 3 TSB 108 Çağdaş Sanat Tarihi Zorunlu 4
TSB 109 Sanat Eseri Analizi Seçmeli 3        
TSb 111 Türk Mitolojisi Seçmeli 3        

2. SINIF

I.Yarıyıl II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS
TSB 201 Desen III Zorunlu 5 TSB 202 Desen IV Zorunlu 5
TSB 203 Türk Sanat Tarihi I Zorunlu 3 TSB 204 Türk Sanat Tarihi II Zorunlu 3
TSB 205 Çağdaş Sanat I Seçmeli 4 TSB 206 Çağdaş Sanat II Seçmeli 4
TSB 207 Estetik ve Sanat Kuramları Zorunlu 3 TSB 208 Fotoğraf Zorunlu 4
TSB 209 Uygarlık Tarihi I Seçmeli 3 TSB 210 Uygarlık Tarihi II Seçmeli 3
TSB 211 Perspektif ve Gölge Seçmeli 4        

3. SINIF

I.Yarıyıl II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS
TSB 301 Desen V Zorunlu 5 TSB 302 Desen VI Zorunlu 5
TSB 303 Baskı Resim I Zorunlu 6 TSB 304 Baskı Resim II Zorunlu 6
TSB 305 Sanat ve Toplum Seçmeli 3 TSB 306 Sanat ve Toplum II Seçmeli 3
TSB 307 İkonografi I Seçmeli 3 TSB 308 İkonografi II Seçmeli 3
TSB 309 Osmanlı Minyatür Sanatı I Seçmeli 3 TSB 310 Osmanlı Minyatür Sanatı II Seçmeli 3
TSB 311 Sanat Psikolojisi Seçmeli 4 TSB 312 Mitoloji Zorunlu 3
TSB 313 Türk Sanatında Yeni Eğilimler Seçmeli 3        
TSB 315 Modernizm ve Modern Sanata Giriş Seçmeli 3        

4. SINIF

I.Yarıyıl II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS KOD DERSİN ADI STATÜ AKTS
TSB 401 Desen VII Zorunlu 4 TSB 402 Desen VIII Zorunlu 4
TSB 403 Sanat Eleştirisi I Zorunlu 3 TSB 404 Sanat Eleştirisi II Zorunlu 3
TSB 405 Kültür Tarihi Seçmeli 3 TSB 406 Sanat Yazıları Seçmeli 5

BÖLÜMLER

KOD DERSİN ADI RESİM GRAFİK TASARIMI SERAMİK MODA VE TEKSTİL TASARIMI MÜZİK SİNEMA TV
TSB 101 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 102 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 103 Desen I Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 104 Desen II Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 105 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 106 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu Seçmeli Zorunlu Zorunlu Seçmeli Seçmeli
TSB 107 Sanat Kavramları Seçmeli Seçmeli Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 108 Çağdaş Sanat Tarihi Seçmeli Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 109 Sanat Eseri Analizi Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 111 Türk Mitolojisi Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 201 Desen III Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 202 Desen IV Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 203 Türk Sanat Tarihi I Zorunlu Seçmel Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 204 Türk Sanat Tarihi II Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 205 Çağdaş Sanat I Seçmeli Seçmeli Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 206 Çağdaş Sanat II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 207 Estetik ve Sanat Kuramları Zorunlu Seçmeli Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 208 Fotoğraf Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 209 Uygarlık Tarihi I Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 210 Uygarlık Tarihi II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 211 Perspektif ve Gölge Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 301 Desen V Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 302 Desen VI Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 303 Baskı Resim I Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 304 Baskı Resim II Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 305 Sanat ve Toplum I Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 306 Sanat ve Toplum II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 307 İkonografi I Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 308 İkonografi II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 309 Osmanlı Minyatür Sanatı I Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 310 Osmanlı Minyatür Sanatı II Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 311 Sanat Psikolojisi Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 312 Mitoloji Zorunlu Seçmeli Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 313 Türk Sanatında Yeni Eğilimler Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 315 Modernizm ve Modern Sanata Giriş Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 401 Desen VII Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 402 Desen VIII Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 403 Sanat Eleştirisi I Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 404 Sanat Eleştirisi II Zorunlu Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 405 Kültür Tarihi Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli
TSB 406 Sanat Yazıları Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli Seçmeli