TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 24/09/2014 tarihinde yapılan toplantı sonucunda 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Temel Sanat Bilimleri Bölümü kurulmuştur.

Fakültemizin mevcut Lisans bölümlerine servis dersleriyle hizmet sunacak bu bölüm, ilgili programların alan eğitim-öğretiminde öğrenci niteliğinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitimin verilmesinde önemli rol alacaktır.

Sanat ve tasarım eğitim-öğretimi verilen Fakültemizin temel hedefi olan teknik bilgi ve becerilerin arttırılmasının yanı sıra sanat kültürü alanında da donanımlı, estetik duyarlılıkları gelişmiş, farklı disiplinler arasında tutarlı ilişkiler kurabilen, Türk ve Dünya sanatlarındaki gelişmeleri kuramsal olarak da tanımlayıp ifade edebilen, yorum ve sentez yapma becerileri gelişmiş nitelikli bireyler yetiştirebilmesinde bu bölümün katkısı yadsınamaz durumdadır.