Fakülte Hakkında

 

Tarihçe

Bakanlar Kurulunun 15.05.2006 tarih ve 10440 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan  Fakültemiz, yapılandırma  çalışmalarını sürdürürken, 17.05.2007 tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne, adı ve bağlantısı değiştirilerek dahil edilmiş ve 2007-2008 ders yılında eğitim- öğretime başlamıştır.
Fakültede, Yüksek Öğretim Kurulu’nun onayı ile  Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Tekstil Tasarımı ve Heykel olmak üzere beş bölüm açılmış olup şimdilik  Resim ve Grafik Tasarımı Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci  alınmaktadır. Normal Eğitim-Öğretim Programının uygulandığı fakültemizde önümüzdeki yıllarda yan dal ve/veya çift dal programlarının uygulanması planlanmaktadır.

2007-2008 ders yılında  Çankırı Valiliği’nce  tahsis edilen  Tarım İl Müdürlüğü binasında eğitim-öğretime başlayan fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfınca TELEKOM’dan kiralanan binanın  Güzel Sanatlar Fakültesi’ nin  mimari özellikleri göz önüne alınarak tasarlanan  projeye göre onarılarak beş kat üzerinde yapılandırılmıştır.
 
Fakülte Hakkında
 
Yapılan inceleme ve  araştırmalardan  sonra Dekanlığımız Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin işlevleri ve mezunların istihdamını göz önüne alarak, öncelikle Resim, Grafik Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Seramik ve Heykel  bölümlerinin açılması önerisi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır. Bu bağlamda 2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlayan fakültemizde adı geçen bölümler resmen açılmıştır. İlk yıl için Resim ve Grafik Tasarımı  Bölümleri’ne 15 er öğrencinin  alınması, daha sonra diğer üç bölümün alt yapı, donanım ve eğitim kadrolarının  hazırlanması sonucunda  öğrenci alımlarının gerçekleştirilmesi Dekanlığımızca uygun görülmektedir.

İlk akademik yılda her iki bölümün ders programlarında benzer bir yaklaşımla  “Temel Sanat Eğitimi”ne ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Bunun yanında genel kültür ve sanat kültürünü geliştirmek amacıyla, programda zorunlu ve seçmeli dersler arasında Kültür Tarihi, Sanat Yazıları, Sanat Kavramları, Sanat Sosyolojisi, Mitoloji, Estetik ve Sanat Kuramları,  Sanat Eserleri Analizi, Türk Sanat Tarihi ve Çağdaş Türk Plastik Sanatı, Müzik Kültürü,  Kültür ve Medya gibi disiplinlerarası yaklaşımı benimseten dersler yer almaktadır. Bu bağlamda çağdaş eğitim anlayışını temel alan programlarla, öğrenciler için çok yönlü bir bilgilenme ve kültürlenme alanı yaratılırken aynı zamanda etkin ve zorunlu stajlarla, iş yaşamıyla ilgili deneyim kazanmaları öngörülmektedir. Öte yandan onlara bireysel yeteneklerini geliştirme olanaklarını sunarak, yaratıcı, üretken, sorgulayan, güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler olarak hayata hazırlanmaları  amaçlanmaktadır.  

Fakültemiz, nitelikli sanatçı-eğitimci kadrosuyla, modern donanımlı resim, desen, baskı resim, heykel atölyeleri, fotoğraf stüdyosu, bilgisayar laboratuvarı, derslikleri, sanat galerisi, müzik dinleme ve koro prova salonu, müzik yayını sistemi ile sanatçı adayı değerli öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Fakültemiz bölümlerine merkezi yerleştirme (ÖSYM) ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı, sınav tarihleri, özel yetenek sınavı koşulları ve akademik takvim eğitim-öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalı ile duyurulmaktadır.

Misyon

Fakültemiz. sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve  teknoloji ile donatılmış,  araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla , değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir. 

Vizyon

Öncelikle Çankırı’da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemizin vizyonu; Türkiye’de sanat eğitimi kurumları arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine  etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında  sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır