Heykel

Bölüm Hakkında

Misyon Vizyon

Müfredat

Dersler

Ders Programı

Sınav Takvimi

Koordinatörlükler

Danışmanlıklar

Atölyeler

Projeler

İletişim

Heykel Bölümü` nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayıi temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kurumsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir. Bölümümüz kuruluşundan günümüze, ülkemiz heykel sanatının gelişimini destekleyen kurumsal ve toplumsal düzeydeki tasarımların öncüsü olmuştur.

Bölümümüz öğrenci alımı yapmamaktadır.

Misyon

Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda buluacak çağdaş, yaratıcı, özgür büreyler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası düzeyde tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Akademik Personel

Prof. Dr. M. Muhtar Kocakerim 
Heykel Bölüm Başkan V.
E-Posta: mkocakerim@yahoo.com.tr 
Dahili:
Arş. Gör. Dilek TOLUYAĞ
E-Posta: dilekocalan@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2104

Başa Dön