Fakülte Hakkında

Yapılan inceleme ve  araştırmalardan  sonra Dekanlığımız Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin işlevleri ve mezunların istihdamını göz önüne alarak, öncelikle Resim, Grafik Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Seramik ve Heykel  bölümlerinin açılması önerisi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır. Bu bağlamda 2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlayan fakültemizde adı geçen bölümler resmen açılmıştır. İlk yıl için Resim ve Grafik Tasarımı  Bölümleri’ne 15 er öğrencinin  alınması, daha sonra diğer üç bölümün alt yapı, donanım ve eğitim kadrolarının  hazırlanması sonucunda  öğrenci alımlarının gerçekleştirilmesi Dekanlığımızca uygun görülmektedir.

İlk akademik yılda her iki bölümün ders programlarında benzer bir yaklaşımla  “Temel Sanat Eğitimi”ne ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Bunun yanında genel kültür ve sanat kültürünü geliştirmek amacıyla, programda zorunlu ve seçmeli dersler arasında Kültür Tarihi, Sanat Yazıları, Sanat Kavramları, Sanat Sosyolojisi, Mitoloji, Estetik ve Sanat Kuramları,  Sanat Eserleri Analizi, Türk Sanat Tarihi ve Çağdaş Türk Plastik Sanatı, Müzik Kültürü,  Kültür ve Medya gibi disiplinlerarası yaklaşımı benimseten dersler yer almaktadır. Bu bağlamda çağdaş eğitim anlayışını temel alan programlarla, öğrenciler için çok yönlü bir bilgilenme ve kültürlenme alanı yaratılırken aynı zamanda etkin ve zorunlu stajlarla, iş yaşamıyla ilgili deneyim kazanmaları öngörülmektedir. Öte yandan onlara bireysel yeteneklerini geliştirme olanaklarını sunarak, yaratıcı, üretken, sorgulayan, güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler olarak hayata hazırlanmaları  amaçlanmaktadır.  

Fakültemiz, nitelikli sanatçı-eğitimci kadrosuyla, modern donanımlı resim, desen, baskı resim, heykel atölyeleri, fotoğraf stüdyosu, bilgisayar laboratuvarı, derslikleri, sanat galerisi, müzik dinleme ve koro prova salonu, müzik yayını sistemi ile sanatçı adayı değerli öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Fakültemiz bölümlerine merkezi yerleştirme (ÖSYM) ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı, sınav tarihleri, özel yetenek sınavı koşulları ve akademik takvim eğitim-öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalı ile duyurulmaktadır.