Misyon

Fakültemiz. sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve  teknoloji ile donatılmış,  araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla , değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir. 

Vizyon

Öncelikle Çankırı’da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemizin vizyonu; Türkiye’de sanat eğitimi kurumları arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine  etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında  sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır