İdari Personeller

Müslüm Koçak
muslum@karatekin.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Faruk Safalıoğlu
fsafalioglu@karatekin.edu.tr
Şef
Ahmet Timurel
atimurel@karatekin.edu.tr
Tekniker
Yüksel Şen
yukselsen@karatekin.edu.tr
Teknisyen
Hamdi Özer Akkaya
hakkaya@karatekin.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Mustafa Sağlam
msaglam@karatekin.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Ömer Sayıcı
omersayici@karatekin.edu.tr
Memur
Uğur Çağlayandereli
ugurcaglayan@karatekin.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni