Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölüm Başkanı
Hacer Nurgül BEGİÇ
2300
nbegic@karatekin.edu.tr