Müzik

Bölüm Hakkında

Misyon Vizyon

Müfredat

Dersler

Ders Programı

Sınav Takvimi

Koordinatörlükler

Danışmanlıklar

Atölyeler

Projeler

İletişim

Müzik Bölümü ve ona bağlı Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini Müzik Teknolojisi lisans programına 2013–2014 akademik yılında almıştır. Öğretim kadrosu, altyapısı ve 15 ile sınırlanan öğrenci kontenjanı ile programdan edinilecek öğrenme kazanımlarının en üst seviyede olması hedeflenmiştir. Program, müzik teknolojisi kapsamında yer alan gerekli tüm temel bilginin ve uygulamaların öğrenilmesini ve farklı alt alanlar ve teknolojilerin tanınmasını sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olup, bunun yanı sıra müzisyenlik becerisi ve müzik kültürünün Türk ve Batı müziklerinin dengeli olarak ele alınması yoluyla kazandırılması hedefi gözetilmiş ve seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Misyon

Sanatta, eğitimde ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilecek teknolojik bilgilerle donanmış, edindiği bilgileri hem akademik çalışmalarda, hem de ilgili medya sektörü uygulamalarında kullanma becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip edebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlarla çözüm üretebilen, öncü, yenilikçi ve evrensel değerlere saygılı, aldığı eğitim ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip, mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Türkiye` nin önde gelen Müzik Teknolojisi programlarından biri olmak; uluslararası ortamlarda tanınır olmak.

 

Akadamik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAYIR
Müzik Bölüm Başkanı
E-Posta: kadircayır@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2222
Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ 
E-Posta: eminsoydas@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2415
Doç. Abdurrahman TARİKÇİ 
E-Posta: atarikci@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2021
Dr. Öğr. Üyesi Elvan KARAKOÇ 
E-Posta: elvankarakoc@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1299
  Arş. Gör. Tuğba ÇAĞLAK 
E-Posta: tugbacaglak@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1299
Arş. Gör. Erdinç ÖZTAN (ÖYP) 
E-Posta:  
Dahili:
Arş. Gör. Zeki YILDIRIM (ÖYP) 
E-Posta: zekiyildirim@karatekin.edu.tr 
Dahili:

Başa Dön