Resim

Müfredat

Dersler

Ders Programı

Sınav Takvimi

Koordinatörlükler

Danışmanlıklar

Atölyeler

Projeler

İletişim

2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlayan resim bölümü donanımlı atölyeleriyle öğrencilerine çağın anlayışına ve sanatsal yaklaşımlarına uygun bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. İlk yıl verilen temel eğitimin ardından öğrenciler resim atölyelerinde serbest çalışma teknikleriyle eğitimlerine devam ederler. Fakülte bünyesinde bulunan özgün baskı ve serigrafi atölyeleri bütün gerekli donanımlara sahiptir. 2009 yılında açılmış olan Güven Dinçer Kütüphanesi zengin içeriğiyle öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerin de yılsonu ve atölye sergileri açabildiği sanat galerisinde belirli periyodlarda sergiler düzenlenmektedir.  Sınıflar ortalama 15 kişidir.

Bölüm mezunları serbest resim sanatçısı olarak hayatlarını devam ettirebilecekleri gibi eğitimlerinden aldıkları estetik ve teknik donanımı sanat eğitimi, sanat danışmanlığı, dekorasyon gibi alanlarda da değerlendirebilirler. İstekli öğrenciler eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

 

Misyon

Sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknolojiile donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla, değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Türkiye` de sanat eğitimini kurumlar arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paylaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.

 

Müfredat

Dersler

Ders Programı

Sınav Takvimi

Koordinatörlükler

Danışmanlıklar

Atölyeler

Projeler

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen 
Resim Bölüm Başkanı
E-Posta: emresen@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1511
Dr. Öğr. Üyesi Nuray AKKOL
E-Posta: nurayakkol@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2106
Öğr. Gör. Murat KALAFAT 
E-Posta: muratkalafat@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1907
Dr. Öğr. Üyesi Kerem GÜMAN 
E-Posta: keremguman@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2105
Arş. Gör. Bahar Başak ÜSTEL ARI 
E-Posta: bustel@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2008
Arş. Gör. Ali GÜMÜLCİNE 
E-Posta: aligumulcine@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1416
Arş. Gör. Esra  Ertuğrul Tomsuk
E-Posta: esraetrugrultomsuk@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1416