Seramik
Bölüm Başkanı
Ersoy YILMAZ
2409
ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr