Sinema - Televizyon

Bölüm Hakkında

Misyon Vizyon

Müfredat

Dersler

Ders Programı

Sınav Takvimi

Koordinatörlükler

Danışmanlıklar

Atölyeler

Projeler

İletişim

Günün gerektirdiği gelişmelere uyumlu, öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla birlikte sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Televizyon ve sinema alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim, bunları bir yapımda uygulama becerisine sahip iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren özgün bir çalışmayı ya da yapımı bağımsız bir şekilde gerçekleştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerini kullanarak bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekleyebilecek, televizyon ve sinema alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşarak bu sonuçları uygulama çalışmalarına dönüştürebilecek insanların yetişmesini sağlamaktır. Bölümün amacı, ileri teknolojiye sahip programlarla buluşturulan öğrencilerimize, sinema ve televizyon alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır. Öğrenciler; öğrenimleri süresince televizyon ve film tasarımı ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşma, edindikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirerek yeniden yorumlama ve çözüm odaklı çalışmayı da öğrenirler.

Misyon

Sinema ve televizyon alanında eğitim-öğretim ve araştırmasında yenilikçi ve öncü; sinema ve televizyon alanının bilim ve uygulamasına katkıda bulunabilme standartlarına sahip olan, alanında önde gelen saygın ve tanınmış bir bölüm olmak.

Vizyon

Televizyon ve sinema alanlarında öğrencilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören çağdaş bilgilerle donanımlı sanatçı, eğitimci ve akademisyen olarak yetiştiren; televizyon ve sinema uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip, mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler yetiştiren yenilikçi, öncü ve güçlü bir kurum olmak.

 

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN 
Sinema-Televizyon Bölüm Başkanı
E-Posta: tuncboran@karatekin.edu.tr 
Dahili: 1613
  Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRKOL
E-Posta: gokhandemirkol@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2006
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNMEZ 
E-Posta: ahmetdonmez@karatekin.edu.tr 
Dahili: 2024
Arş. Gör. İsmail  TAŞAR (ÖYP)  
E-Posta: ismailtasar@karatekin.edu.tr 
Dahili:

Başa Dön