Çankırı Karatekin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Modülü (UZEM) Kullanıma Açılmıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi UZEM müdürlüğümüz tarafından her düzeydeki örgün programlarda yer alan derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmesi için gerekli hazırlıklar     tamamlanmış ve 23 Mart 2020 itibariyle öğrencilerimizin hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu derslerin asenkron (off-line) olarak desteklenmesi amacıyla üniversitemiz bilgi sisteminde oluşturduğumuz doküman ve URL paylaşım modülü UBİS Uzaktan Eğitim Doküman Yükleme Modülü (UBİS-UEDYM) şu an kullanılabilir durumdadır.