• Çizgi Film - Animasyon

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

  Öncelikli olarak sinema ve reklam sektöründe kullanılan çizgi film ve animasyon yapımları, her alana hitap eden, dolaylı yollarla birçok sektörün gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan yapısından dolayı önemli bir ticari faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir. Video film üretiminde kullanılan çeşitli teknik uygulamaların bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan görsel etkiler ve bu etkilerin çizgi film ve animasyon yapımlarının kapsamında yoğun olarak kullanılması bölümün önemini vurgulamaktadır. Animasyon film üretim sürecindeki her adım için yetkin ve nitelikli kişilere, izleyiciye kaliteli ve etkileyici görüntü sunmak için çalışan görsel efekt sanatçılarına yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

   Çizgi Film ve Animasyon bölümünde verilen eğitim ile, gelişen ve büyüyen alan dinamiklerinden dolayı ihtiyaç duyulan yetişmiş nitelikli iş gücünü ve mesleki bilginin gelişmesini sağlamak hedeflenmektedir. Çizgi Film ve Animasyon programı, teorik ve uygulamalı eğitimlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki ‘Grafik Tasarımı’ ve ‘Sinema ve Televizyon’ bölümleri ile koordinasyon içerisinde çalışma ve uygulama alanlarını ortak kullanma şansına sahiptir.

   Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler, kendi alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi sanat, sinema, video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında animasyon tasarımcısı ve görsel efekt uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Animasyon üretim sürecindeki her alan için, kendilerini geliştirerek icra ettikleri alanda uzmanlaşabilecek ve yurt içi ve yurt dışındaki ilgili firma ve kurumlarda kolaylıkla iş imkânı bulabileceklerdir.

  Misyon

  Uzman öğretim elemanlarından eğitim almış, sanatını teorikte ve pratik yönleri ile öğrenmiş, ve uygulayabilen, ileri görüşlü, vizyoner bakış açısına sahip, tasarım yeteneği gelişmiş, üzerinde sanatçı niteliklerini taşıyan, klasik kuralları özümsemiş, yeniliklere açık sanatçılar olarak uluslararası platformda saygın, bilimsel gelişmelere duyarlı, lisansüstü programa hazır, sanat etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı, mesleki gelişimin hayat boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan, mesleki konularda ilkeli aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarda etkin sanatçılar yetiştirmektir.

  Vizyon

  Görsel kültür ve iletişim alanındaki yeterliklerini kullanarak etkili çizgi film - animasyon üretebilen, karşılaştığı görsel malzemelerdeki sorunları saptayarak gerekli düzeltmeleri önerebilen, farklı sorunların çözümüne yönelik etkili yollar izleyerek farklı bir bakış açısı üretebilen, alanıyla ilgili çeşitli projelerde ekip üyesi olarak uyumlu biçimde çalışabilen sanatçılar yetiştirmektir.

  Başa Dön