Dekan

Dekan

Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
(2020-)

secilakilli@karatekin.edu.tr