• Geleneksel Türk El Sanatları

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

   2018 yılında açılan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü donanımlı atölyeleri ile öğrencilerine çağın anlayışına ve sanatsal yaklaşımlarına uygun bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Geleneksel sanatların geliştirilmesinin amaçlandığı bölümde ilk yıl verilen temel eğitimin ardından öğrenciler halı-kilim ve eski kumaş desenleri, eski çini onarımları ve tezhip eğitimleri üzerine öğrenim görmektedir. Öğrencilerin bölümde alacakları kuramsal ve uygulamalı eğitim ile; geçmişte var olan kaynakların keşfedilmesi, onarımlarının gerçekleştirilmesi ve günlük yaşama geçirilmesinde aktif rol almaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda geleneksel değerlerin korunmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması da gözetilen bir husustur.

  Bölüm mezunları serbest geleneksel Türk sanatçısı olarak hayatlarını devam ettirebilecekleri gibi, eğitimlerinden aldıkları estetik ve teknik donanımı sanat eğitimi, sanat danışmanlığı ve restorasyon gibi alanlarda da değerlendirebilirler. İstekli öğrenciler eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

  Misyon
  Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak; öğrencilerini, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve üreten bireyler olarak yetiştirmektir.

  Vizyon
  Yaratıcı, yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar ile geleneksel değerlerin korunmasını sağlamak, eğitim programı ve olanaklarını sürekli olarak yenileyip ulusal ve uluslararası alanlardaki akademik ve sanatsal faaliyetlerde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin etki alanını genişletmektir.

  Akademik Personel

  Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen 
  Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı
  E-Posta: emresen@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1511

   

  Başa Dön