• Grafik Tasarımı

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

  Günümüzde teknolojinin gelişimi ve gittikçe çeşitlenen iletişim araçlarının insan hayatına hızla girmesi ile grafik tasarım pratiğinin sahip olduğu önem artmış ve bu alanda iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde bulunan Grafik Tasarımı bölümü ilk olarak 2007-2008 eğitim öğretim yılında yetenek sınavı ile öğrenci almıştır. Her sene 20 öğrencinin eğitim almaya hak kazandığı Grafik Tasarım bölümünde öğrenciler birinci sınıf itibariyle güçlü teorik ve pratik müfredatla şekillenmiş bir programla gerek kavramsal düşünme becerilerini, gerekse de pratik bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. İlk sene verilen temel sanat, desen, sanat tarihi gibi temel sanat eğitimi derslerinin yanı sıra, bilgisayar laboratuvarında temel tasarım dersleri ile eğitimlerine devam ederler.

  Bölümümüz öğrencileri, yayın grafiği, reklam grafiği, illüstrasyon, tipografi, animasyon, grafik üretim teknikleri gibi derslerle çeşitlenen programdan seçtikleri derslerle çağımızın iletişim problemlerini çözmek için gerekli donanıma sahip olurlar. Ayrıca Uluyazı Kampüsünde bulunan Üniversitemiz kütüphanesi, öğrencilerimize ödev ve projelerinde araştırma yapmaları için, zengin tasarım ve sanat koleksiyonu ile hizmet vermektedir. Grafik Tasarımı bölümü öğrencileri, kendi eğitim atölyelerinin yanında, Fakültemizin özgün baskı ve fotoğraf atölyelerinden de yararlanırlar.

  Bölüm mezunları grafik tasarımı konusunda yetişmiş olarak grafik, reklam ve yayın sektöründe çalışabilecekleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda da tasarımcı olarak görev yapabilmektedir.

  Misyon

  Bölümümüz, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını anlayıp karşılaştığı tasarım problemlerine en doğru çözümü sunabilen, diğer tasarım disiplinleriyle de ilgilenen ve aynı zamanda teknik ve estetik yönden donanımlı grafik tasarımcıları yetiştirme amacındadır.

  Vizyon

  Tüm dünyada grafik tasarımı alanında kaydedilen gelişmelerden öğrencilerini haberdar edip onları, iletişim stratejileri geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli grafik tasarımcıları olarak yetiştirmek hedefimizdir.

   

  Akademik Personel

  Dr. Öğr. Üyesi Serkan VURAL 
  Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı
  E-Posta: vserkan@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2311
  Dr. Öğr. Üyesi Seçil ERMİŞ İPEK
  E-Posta: secil@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2416
  Dr. Öğr. Üyesi Şadi Karaşahinoğlu
  E-Posta: skarasahinoglu@karatekin.edu.tr 
  Dahili:
  Öğr. Gör. Rasim SARIKAYA 
  E-Posta: rasimsarikaya@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2323
  Arş. Gör. Oğuz BALAS 
  E-Posta: oguzbalas@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2005
  Arş. Gör. Fatma Feride SEZER 
  E-Posta: feridesezer@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2118
  Arş. Gör. Mustafa Semih ŞİŞMAN
  E-Posta: msisman@karatekin.edu.tr 
  Dahili:
  Arş. Gör. Burak KALELİ
  E-Posta: burakkaleli@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Başa Dön