• Heykel

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Heykel Bölümü` nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayıi temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kurumsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir. Bölümümüz kuruluşundan günümüze, ülkemiz heykel sanatının gelişimini destekleyen kurumsal ve toplumsal düzeydeki tasarımların öncüsü olmuştur.

  Bölümümüz öğrenci alımı yapmamaktadır.

  Misyon

  Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda buluacak çağdaş, yaratıcı, özgür büreyler yetiştirmektir.

  Vizyon

  Uluslararası düzeyde tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

   

  Akademik Personel

  Prof. Dr. M. Muhtar Kocakerim 
  Heykel Bölüm Başkan V.
  E-Posta: mkocakerim@yahoo.com.tr 
  Dahili:
  Arş. Gör. Dilek TOLUYAĞ
  E-Posta: dilekocalan@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2104

  Başa Dön