• Moda ve Tekstil Tasarımı

   

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

  Bölümümüz lisans düzeyinde eğitim vermek üzere 2015 yılında kurulmuştur. "Moda ve Tekstil Tasarımcısı" ünvanıyla mezun veren ve eğitimde üniversite-sanayi işbirliğini sağlamayı önemseyen Bölümümüz; geleneksel değerleri bilen ve geleneği çağdaş değerlerle harmanlayarak özgün tasarımlar yapabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarını gözeten, takım çalışmasını bilen, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yetisine sahip, teknolojik yenilikleri takip ederek alanında kullanabilen, rekabetçi, kendine güvenen, üretken ve yenilikçi tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

   Öğrenciler; öğrenimleri süresince tekstil, dokuma, yüzey süsleme, giyim aksesuarları, giysi tasarımı ve üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşmayı ve yeniden yorumlayarak çözüm odaklı çalışmayı öğrenirler. Eğitim sürecinde piyasada üretimde bulunan ilgili işletmelerde staj yaparak geleceğe hazırlanırlar.

   Mezun öğrenciler;

  • Tasarım atölyelerinde,
  • Moda ajanslarında,
  • Moda evlerinde,
  • Giyim aksesuarı üreten atölyelerde,
  • Tekstil ve dokuma atölyelerinde,
  • Fabrikaların tasarım, Ür-Ge ve Ar-Ge bölümlerinde,
  • Bireysel girişim ile kendi işyerlerinde istihdam olanağı bulabileceklerdir.

  Misyon

  Öğrencilerimizi, çağdaşlığın ve çağdaş tasarımcı olmanın gereğini ve ilkelerini kavrayan, geleceğe taşıyan ve çözüm üreten tasarımcılar; öncü, enerjisini tüm disiplinlerle paylaşan, sorgulayan ve sorumluluk sahibi, katılımcı ve uzlaşmacı bir tutumla günlük hayatın gereğine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bilgi ve teknolojiden yararlanmayı hedefleyen, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutan, takım çalışması yapabilen, yetkin uygulayıcılar olarak yetiştirmek.

  Vizyon

  Çağın gereğine uygun eğitim modeli ile teori ve uygulamayı bir arada barındıran yapısıyla, sanatın ve tasarımın geçerli kavram ve kuramlarını özümsemiş, özgün yapıtlar ortaya koyabilecek, yerelden evrenselliğe, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak iyiye ve güzele ulaşmayı esas alan, küreselleşen dünyada öncü, yenilikçi, duyarlı bireyler yetiştiren bir bölüm olmak.

   

  Akademik Personel

  Dr. Öğr. Üyesi Emine KETENCİOĞLU KOÇAK
  Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı
  E-Posta: eminekocak@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2300
  Dr. Öğr. Üyesi Arzu EVECEN
  E-Posta: arzuevecen@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2314
  Arş. Gör. Özge KILIÇ (ÖYP) 
  E-Posta: ozgekilic@karatekin.edu.tr 
  Dahili:
    Öğr. Gör. Ceren Öz 
  E-Posta: 
  Dahili:

   

  Başa Dön