• Bölüm Başkanı
    2313
    eminekocak@karatekin.edu.tr