• Müzik

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

  Müzik Bölümü ve ona bağlı Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini Müzik Teknolojisi lisans programına 2013–2014 akademik yılında almıştır. Öğretim kadrosu, altyapı imkanları ve 15 ile sınırlanan öğrenci kontenjanı ile programdan edinilecek öğrenme kazanımlarının en üst seviyede olması hedeflenmiştir. Program, müzik teknolojisi kapsamında yer alan gerekli tüm temel bilginin ve uygulamaların öğrenilmesini ve farklı alt alanlar ve teknolojilerin tanınmasını sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olup, bunun yanı sıra müzisyenlik becerisi ve müzik kültürünün Türk ve Batı müziklerinin dengeli olarak ele alınması yoluyla kazandırılması hedefi gözetilmiş ve seçmeli dersler aracılığıyla da öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelebilmelerine imkan sağlanmıştır.

  Misyon

  Sanatta, teknolojide, eğitimde, ilgili medya sektöründe ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilecek bilgi ve beceri ile donanmış, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen, evrensel değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek; çeşitli bilimsel ve sanatsal projeler ve faaliyetleri süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirmek.

  Vizyon

  Türkiye`nin önde gelen Müzik Teknolojisi programlarından biri olmak; uluslararası ortamlarda tanınır olmak.

   

  Akadamik Personel

  Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ
  Müzik Bölüm Başkanı
  E-Posta: eminsoydas@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2222
  Dr. Öğr. Üyesi Elvan KARAKOÇ 
  E-Posta: elvankarakoc@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1299
  Öğr. Gör. Yağmur Yaşar
  E-Posta:  
  Dahili:
    Arş. Gör. Tuğba ÇAĞLAK 
  E-Posta: tugbacaglak@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1299
  Arş. Gör. Erdinç ÖZTAN (ÖYP) 
  E-Posta:  
  Dahili:
  Arş. Gör. Zeki YILDIRIM (ÖYP) 
  E-Posta: zekiyildirim@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Başa Dön