• Müzik

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Müzik Bölümü ve ona bağlı Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini Müzik Teknolojisi lisans programına 2013–2014 akademik yılında almıştır. Öğretim kadrosu, altyapısı ve 15 ile sınırlanan öğrenci kontenjanı ile programdan edinilecek öğrenme kazanımlarının en üst seviyede olması hedeflenmiştir. Program, müzik teknolojisi kapsamında yer alan gerekli tüm temel bilginin ve uygulamaların öğrenilmesini ve farklı alt alanlar ve teknolojilerin tanınmasını sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olup, bunun yanı sıra müzisyenlik becerisi ve müzik kültürünün Türk ve Batı müziklerinin dengeli olarak ele alınması yoluyla kazandırılması hedefi gözetilmiş ve seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelebilmelerine imkân sağlanmıştır.

  Misyon

  Sanatta, eğitimde ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilecek teknolojik bilgilerle donanmış, edindiği bilgileri hem akademik çalışmalarda, hem de ilgili medya sektörü uygulamalarında kullanma becerisi kazanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip edebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlarla çözüm üretebilen, öncü, yenilikçi ve evrensel değerlere saygılı, aldığı eğitim ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip, mezunlar yetiştirmek.

  Vizyon

  Türkiye` nin önde gelen Müzik Teknolojisi programlarından biri olmak; uluslararası ortamlarda tanınır olmak.

   

  Akadamik Personel

  Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ
  Müzik Bölüm Başkanı
  E-Posta: eminsoydas@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2222
  Dr. Öğr. Üyesi Elvan KARAKOÇ 
  E-Posta: elvankarakoc@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1299
  Öğr. Gör. Yağmur Yaşar
  E-Posta:  
  Dahili:
    Arş. Gör. Tuğba ÇAĞLAK 
  E-Posta: tugbacaglak@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1299
  Arş. Gör. Erdinç ÖZTAN (ÖYP) 
  E-Posta:  
  Dahili:
  Arş. Gör. Zeki YILDIRIM (ÖYP) 
  E-Posta: zekiyildirim@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Başa Dön