• Resim

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

  2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlayan Resim bölümü, donanımlı atölyeleriyle öğrencilerine çağın beklenti ve gerekliliklerini karşılayacak nitelikte bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. İlk yıl verilen temel eğitimin ardından öğrenciler çeşitli tarz ve teknikleriyle resim disiplinine odaklanırlar. Özgün baskı alanının yanı sıra disiplinlerarası sanat pratikleri de öğretilir ve teşvik edilir. Sınıflar ortalama 15 kişidir.

  Bölüm mezunları, bir “ressam” ve/ya da “sanatçı” olarak yollarına devam edebilecekleri gibi, edindikleri estetik ve teknik donanımı sanat eğitimi, sanat danışmanlığı, dekorasyon gibi alanlarda da değerlendirebilirler. İstekli öğrenciler eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

   Misyon

  Bölümümüz; sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknoloji ile donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

  Vizyon

  Öncelikle Çankırı’da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan Bölümümüzün vizyonu; Türkiye’de sanat eğitimi kurumları arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.