• Resim

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlayan resim bölümü donanımlı atölyeleriyle öğrencilerine çağın anlayışına ve sanatsal yaklaşımlarına uygun bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. İlk yıl verilen temel eğitimin ardından öğrenciler resim atölyelerinde serbest çalışma teknikleriyle eğitimlerine devam ederler. Fakülte bünyesinde bulunan özgün baskı ve serigrafi atölyeleri bütün gerekli donanımlara sahiptir. 2009 yılında açılmış olan Güven Dinçer Kütüphanesi zengin içeriğiyle öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerin de yılsonu ve atölye sergileri açabildiği sanat galerisinde belirli periyodlarda sergiler düzenlenmektedir.  Sınıflar ortalama 15 kişidir.

  Bölüm mezunları serbest resim sanatçısı olarak hayatlarını devam ettirebilecekleri gibi eğitimlerinden aldıkları estetik ve teknik donanımı sanat eğitimi, sanat danışmanlığı, dekorasyon gibi alanlarda da değerlendirebilirler. İstekli öğrenciler eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

   

  Misyon

  Sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknolojiile donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla, değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

  Vizyon

  Türkiye` de sanat eğitimini kurumlar arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paylaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.