• Seramik

   

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

   

  Akademik Personel

  Doç. Ersoy YILMAZ
  Seramik Bölüm Başkanı
  E-Posta: ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2409

   

  Öğr. Gör. Havva EKER AKTAŞ
  E-Posta: havvaeker@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY 
  E-Posta: sensilay@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Arş. Gör. Rıza Tan Buğra ÖZER (ÖYP) 
  E-Posta: bugraozer@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Ateş, her şeyin aslını, özünü meydana çıkarır. Bu açıdan seramiğe, toprağın hakikati gözüyle bakmak mümkündür. Bu vasfıyla seramik, ‘yüksek sanat’, el sanatı, dekoratif sanat ya da kullanım eşyası kisvelerinden hangisini giyinirse giyinsin, özdeksel sınırları zorlayan bir iç dinamiğe göndermede bulunur. Beri yandan bu dinamik, daima ve kaçınılmaz olarak, art arda gelen özgül süreçlerin bir toplamıdır; şekillendirme kurutmayı, sırlama fırınlamayı öncelemek durumundadır. Seramiğin lisans düzeyindeki eğitimi, medyumun bu girift, ardışık ve aşkın doğasına koşut olarak, çok yönlü yaklaşımların uzmanlaşma kavramıyla harmanlandığı özgül bir seyir izler.

  2009-10 Akademik yılında öğrenci almaya başlayan Bölümümüz, bu çerçevede, öğrencilerini, sanat tarihi ve kuramına olduğu kadar, kültürel bir kategori olarak “zanaat” kavramına da hâkim olacak; hür ve yaratıcı düşünmenin sınırlarını zorlarken, medyumun doğasından gelen zorunlulukların bilincinde olacak; dalın teknik ve bilimsel boyutunu -bilgisayar destekli tasarım/çizim/kimyasal hesaplamalar gibi- çağdaş pratikler eşliğinde kavrayacak biçimde yetiştirmek arzu ve kararlılığındadır. 15’le sınırlanan öğrenci kontenjanı ve yeterli fiziksel donanım da, bölümümüzün bir artı değeri olarak vurgulanmalıdır.

  Misyon

  Seramik alanındaki çağdaş gelişmelerin paralelinde bu malzemeyi sanatsal, zanaata dönük, endüstriyel ve teknolojik boyutlarıyla tanıyan ve kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

  Vizyon

  Muadil eğitim kurumları arasında tercih edilen, uluslararası etkinliği ve tanınırlığı olan bir birim olmaktır.

   

  Akademik Personel

  Doç. Ersoy YILMAZ
  Seramik Bölüm Başkanı
  E-Posta: ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2409

   

  Öğr. Gör. Havva EKER AKTAŞ
  E-Posta: havvaeker@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY 
  E-Posta: sensilay@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Arş. Gör. Rıza Tan Buğra ÖZER (ÖYP) 
  E-Posta: bugraozer@karatekin.edu.tr 
  Dahili:


  Başa Dön