• Seramik

   

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

   

  Akademik Personel

  Doç. Ersoy YILMAZ
  Seramik Bölüm Başkanı
  E-Posta: ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2409

   

  Öğr. Gör. Havva EKER AKTAŞ
  E-Posta: havvaeker@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY 
  E-Posta: sensilay@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Arş. Gör. Rıza Tan Buğra ÖZER (ÖYP) 
  E-Posta: bugraozer@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

  Bilinen en eski endüstrilerden biri olan ve başlangıcı on binlerce yıl geriye uzanan seramik, çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş toprak, olarak tanımlanır. Gerek bu denli kadim ve yaygın, gerekse toprak, su ve ateşin birlikteliğine dayalı oluşu, ona teknik olduğu kadar gizemli bir nesne kimliği de kazandırır: Kimileri, ateşin her şeyin aslını, özünü meydana çıkarışından hareketle, seramiği, toprağın hakikati olarak görür. Bu kadim ve kimi zaman gizemli alan, endüstri devrimini takiben, bir kâse, bir tabak, bir küvet ya da bir karo olmaktan başka, sanatsal arayışların da adresi olur. 20. Yüzyılın başında seramik kapla başlayan sanatsal seramik olgusu, ki stüdyo seramikçiliği diye bilinir, 1950 sonrasında heykelsi çalışmaları da içerecek şekilde gelişir. 1990 sonrasındaysa enstalasyondan performansa uzanan çağdaş sanat pratiklerinin bir parçası olarak görürüz seramiği.

  Seramik sanatının 20. Yüzyıl boyunca tecrübe ettiği bu dönüşümde bu dala ilişkin yükseköğretim programlarının da önemli bir payı vardır. Bu programlar, 21. Yüzyılı idrak ettiğimiz bu günlerde, bir yanda seramik dalını zanaat-tabanlı geleneksel yönüyle diri tutmak isterken diğer yanda bu malzemenin modern bir endüstriyel ürün olduğunu vurgulamak ister. Bunlara, en tipik biçimde seramik-heykel denilen olguda karşılaşıldığı üzere, seramiğin salt sanatsal amaçlarla ele alınışı eklenir. Tüm bunların şekillendiği temelse seramik kimyası ve teknolojisidir. Dolayısıyla seramik eğitimi, yaratıcı düşünmenin işlevsellikle, tasarım gücünün malzeme bilgisiyle harmanlandığı, sanat/tasarım tarihi ve teorisiyle desteklenen çok boyutlu bir mecradır.

  2009-10 Akademik yılında öğrenci almaya başlayan Bölümümüz, bu doğrultuda, öğrencilerini, çömlekçi çarkından bilgisayar destekli tasarımlara, sanat tarihi ve kuramından alternatif pişirim tekniklerine uzanan zengin bir içerikle yetiştirmek arzu ve kararlılığındadır. İnsan medeniyetinin varlığını büyük ölçüde sanal bir âlemde devam ettirmek yolundaki adımları gün be gün belirginleşmekte olsa da, pişmiş toprak levazımatın sıcaklığının, binlerce yıldır olduğu gibi, yaşama dokunmaya devam edeceği şüphesiz gibi görünmektedir. Son olarak 15’le sınırlanan öğrenci kontenjanı ve yeterli fiziksel donanım da, bölümümüzün bir artı değeri olarak vurgulanmalıdır.

  Misyon

  Seramik alanındaki çağdaş gelişmelerin paralelinde bu malzemeyi sanatsal, zanaata dönük, endüstriyel ve teknolojik boyutlarıyla tanıyan ve kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

  Vizyon

  Muadil eğitim kurumları arasında tercih edilen, uluslararası etkinliği ve tanınırlığı olan bir birim olmaktır.


  Başa Dön

  Doç. Ersoy YILMAZ
  Seramik Bölüm Başkanı
  E-Posta: ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2409

   

  Öğr. Gör. Havva EKER AKTAŞ
  E-Posta: havvaeker@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Öğr. Gör. Eser ŞENSILAY 
  E-Posta: sensilay@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2203
  Dr. Öğr. Üyesi Rıza Tan Buğra ÖZER 
  E-Posta: bugraozer@karatekin.edu.tr 
  Dahili: