• Sinema - Televizyon

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Tanıtım Videosu

   

   

  Sinema ve Televizyon bölümü günün gerektirdiği gelişmelere uyumlu, öğrencilerin bireysel yeteneklerine altyapı oluşturan teknik donanımla birlikte, sunduğu özgür yaratım olanakları ile öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Televizyon ve sinema alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim, bunları bir yapımda uygulama becerisine sahip, iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren, özgün bir çalışmayı ya da yapımı bağımsız bir şekilde gerçekleştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerini kullanarak bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekleyebilecek, televizyon ve sinema alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşarak bu sonuçları uygulama çalışmalarına dönüştürebilecek kişilerin yetişmesini sağlamak Bölümümüzün hedefidir.

  Öğrenimleri süresince ileri teknolojiye sahip programlarla buluşturularak sinema ve televizyon alanında aktif olarak çalışma olanağı bulan öğrenciler; televizyon ve film tasarımı ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşma, edindikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirerek yeniden yorumlama ve çözüm odaklı çalışmayı da öğrenirler.

  Misyon

  Sinema ve televizyon alanında eğitim-öğretim ve araştırmada yenilikçi ve öncü; alanının bilim ve uygulamasına katkıda bulunabilme standartlarına sahip olarak önde gelen, saygın ve tanınmış bir bölüm olmak.

  Vizyon

  Televizyon ve sinema alanında, öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören çağdaş bilgilerle donanımlı sanatçı, eğitimci ve akademisyen olarak yetiştiren; televizyon ve sinema uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip, mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş, ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üreten bireyler yetiştiren yenilikçi, öncü ve güçlü bir birim olmak.

   

  Akademik Personel

  Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN 
  Sinema-Televizyon Bölüm Başkanı
  E-Posta: tuncboran@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 1613
    Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRKOL
  E-Posta: gokhandemirkol@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2006
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNMEZ 
  E-Posta: ahmetdonmez@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2024
  Arş. Gör. İsmail  TAŞAR (ÖYP)  
  E-Posta: ismailtasar@karatekin.edu.tr 
  Dahili:

  Başa Dön