• Temel Sanat Bilimleri

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nca 24/09/2014 tarihinde yapılan toplantı sonucunda 2547 Sayılı Kanun`un 2880 Sayılı Kanun`la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Temel Sanat Bilimleri Bölümü kurulmuştur.

  Fakültemizin mevcut Lisans bölümlerine servis dersleriyle hizmet sunacak bu bölüm, ilgili programların alan eğitim-öğretiminde öğrenci niteliğinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitimin verilmesinde önemli rol alacaktır.

  Sanat ve tasarım eğitim-öğretimi verilen Fakültemizin temel hedefi olan teknik bilgi ve becerilerin arttırılmasının yanı sıra sanat kültürü alanında da donanımlı, estetik duyarlılıkları gelişmiş, farklı disiplinler arasında tutarlı ilişkiler kurabilen, Türk ve Dünya sanatlarındaki gelişmeleri kuramsal olarak da tanımlayıp ifade edebilen, yorum ve sentez yapma becerileri gelişmiş nitelikli bireyler yetiştirebilmesinde bu bölümün katkısı yadsınamaz durumdadır.

  Misyon

  Fakültemizin bütün bölümlerinde okutulmakta olan ortak teorik ve uygulamalı temel derslerin, bir bölüm içerisinde, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilgili bütün bölümlerimize açık olan ve kendisi öğrenci almayan bir hizmet bölümü olarak kurulan bölümümüz; Temel Sanat Eğitimi, Desen, Genel Sanat Tarihi, İkonografi, Perspektif, Baskı Resim, Mitoloji, Türk Mitolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Kavramları gibi sanata temel teşkil eden kuramsal zorunlu ve seçmeli derslerin okutulduğu "Temel Sanat Bilimleri Bölümü" olarak hizmet vermektedir.

  Vizyon

  Farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, sanat ve kültür alanında donanımlı, estetik duyarlılığa sahip, tutarlı sentezler yapabilen, yorum yeteneği gelişmiş, sanatın tarihsel gelişimini özümsemiş ve modern sanatla karşılaştırabilme kabiliyetine erişmiş, sanatı bir hayat felsefesi olarak gören genç, dinamik bireylerin yetiştirilmesi hedefindedir.

   

  Akademik Personel

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz BEYDİZ 
  Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı
  E-Posta: mgbeydiz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2205

  Başa Dön