• Temel Sanat Bilimleri

  Bölüm Hakkında

  Misyon Vizyon

  Müfredat

  Dersler

  Ders Programı

  Sınav Takvimi

  Koordinatörlükler

  Danışmanlıklar

  Atölyeler

  Projeler

  İletişim

  Bölümümüz 2014 yılında, kendisi öğrenci almayan bir hizmet bölümü olarak kurulmuştur. Fakültemizin çoğu programında okutulmakta olan ortak teorik ve uygulamalı temel dersleri servis eden bu Bölüm, ilgili programlardaki öğrenci niteliğinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitimin verilmesinde önemli rol almaktadır.

  Sanat ve tasarım eğitim-öğretimi verilen Fakültemizin temel hedefi olan teknik bilgi ve becerilerin arttırılmasının yanı sıra sanat kültürü alanında da donanımlı, estetik duyarlılıkları gelişmiş, farklı disiplinler arasında tutarlı ilişkiler kurabilen, Türk ve dünya sanatlarındaki gelişmeleri kuramsal olarak da tanımlayıp ifade edebilen, yorum ve sentez yapma becerileri gelişmiş nitelikli bireyler yetiştirebilmesinde bu bölümün katkısı yadsınamaz durumdadır.

  Misyon

  Fakültemizin eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacı doğrultusunda, Temel Sanat Eğitimi, Desen, Genel Sanat Tarihi, İkonografi, Perspektif, Baskı Resim, Mitoloji, Türk Mitolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Kavramları gibi sanata temel teşkil eden kuramsal ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersleri sunarak hizmet vermek Bölümümüzün misyonudur.

  Vizyon

  Farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, sanat ve kültür alanında donanımlı, estetik duyarlılığa sahip, tutarlı sentezler yapabilen, yorum yeteneği gelişmiş, sanatın tarihsel gelişimini özümsemiş ve modern sanatla karşılaştırabilme kabiliyetine erişmiş, sanatı bir hayat felsefesi olarak gören genç, dinamik bireyler olarak yetiştirilmesi Bölümümüzün hedefidir.

   

  Akademik Personel

  Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ 
  Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı
  E-Posta: mgbeydiz@karatekin.edu.tr 
  Dahili: 2222

  Başa Dön